ECDL vizsgák

Feladat megfogalmazása

Készítsünk az iskola diákjainak ECDL vizsgáit nyilvántartó adatbázist, amely alkalmas:

 • az adatok több éven keresztül való tárolására,
 • a vizsgázó/vizsgázott tanulók adatainak felvételére, módosítására,
 • az ECDL vizsgamodulok adatainak felvételére, módosítására,
 • különböző statisztikai kimutatásokra (listák, kereszttáblák, összegek, átlagok, stb. ),
 • ... nyomtatására (...),
 • stb.

Az adatbázis neve:

ecdl

Adattáblák megtervezése

Szükséges adatok:

diakok neve, kezdési éve, osztálya, lakcíme, telefonszáma, regisztráció dátuma, eddig befizetett összeg, visszakapott összeg

vizsgak modul, vizsga dátuma, pontszáma, megfelelt-e

Kapcsolat a diák és az általa letett vizsga közt van.

Tehát a két adattábla neve:

diakok, vizsgak

Mezők meghatározása

Mező leírása neve típusa hossza Megjegyzések
d i á k o k
diák kódja dKod számláló   kulcsmező, automatikus
neve dNev szöveg 25 karakter kötelező kitölteni
kezdés éve, osztályadKezdev szöveg 6 karakter kötelező, kezdési év / az osztály betűjele !!!
lakhelye dLakhely szöveg 25 karakter alap: Ajka
telefonszáma dTelefon szöveg 25 karakter  
regisztráció dátuma dRegDatum dátum / idő   alap: aktuális dátum!
befizetett összeg dBefOssz szám egész alap: 0
visszakapott összeg dVkapOssz szám egész alap: 0
v i z s g á k
diák kódja dKod szám hosszú egészidegen kulcs
modul kódja mKod szöveg 2 karakter  
vizsga dátuma vDatum dátum / idő   alap: aktuális dátum!
elért pontszám vPontszam szám byte alap: 0
megfelelt-e vEredmeny igen / nem logikai igen, ha megfelelt

Táblák közti kapcsolat ill. a "vizsgak" tábla

          

Tesztállományok

diakok - diakok.txt, diakok.csv, diakok.xlsx

dKoddNevdKezdevdLakhelydTelefondRegDatumdBefOsszdVkapOssz
1 Sasvári Attila2003/BMagyarpolány (88) 123-456 2005.04.10.48002000
2 Vajai Gergely 2002/BAjkarendek   2003.02.15.47002000
3 Tóth Csaba 2005/EAjka (20) 123-45-672005.05.15.47001000
...
stb.

vizsgak - vizsgak.txt, vizsgak.csv, vizsgak.xlsx

dKodmKodvDatumvPontszamvEredmeny
5m12005.05.22.25megfelelt
5m22005.05.22.25megfelelt
5m32005.02.12.28megfelelt
2m32005.02.12.12nem felelt meg
1m32005.02.12.32megfelelt
5m42005.06.30.30megfelelt
5m52005.03.11.29megfelelt
2m52005.03.11.24megfelelt

Bemutató változat elkészítése

Beviteli űrlap

Lekérdezések

Jelentések

Gyakorló feladatok

 1. -Vizsgázott diákok listája (kombinált lista)
 2. Bejárók listája ( WHERE)
 3. Városiak lakcím szerinti névsorban (DESC)
 4. Regisztráció óta eltelt napszám (Now)
 5. Regisztráció óta több mint 2 év telt el (Now)
 6. 2005/E osztály összes befizetése (Sum)
 7. Adott lakhelyű (4 karakter) diákok adatai a vizsgák adatai nélkül (param)
 8. Összbefizetések osztályonként ( GROUP BY)
 9. Vizsgákon megfelelt diákok listája (2 tábla)
 10. -Egyes modulokból vizsgázott diákok listája (2 tábla)
 11. Vizsgákon megfelelt diákok listája (2 SELECT)
 12. Lakhelyek, ahonnét legalább 2 diák van (HAVING)
 13. Befizetett összegek átlaga lakhelyenként (AVG)
 14. "modulok2" tábla létrehozása (CREATE)
 15. "vizsgak2" tábla létrehozása (CREATE)
 16. 30-as mobilszám módosítása 70-re (UPDATE)
 17. Ajkai diákok visszakapnak 1000 Ft-ot (UPDATE)
 18. A vizsgák száma diákonként (2 tábla)
 19. A sikertelen vizsgák száma diákonként (2 tábla)
 20. 2005.01.01 és 2005.05.31 közti vizsgák a diákok nevével (2 tábla)
 21. 2005.01.01 és 2005.05.31 közti vizsgák a diákok és a vizsga nevével (3 tábla)
 22. Új tábla a diakok-ból dTelefon nélkül "ajkaiak" néven
 23. Töröljük az "ajkaiak" táblából azokat, akik nem fizettek be

Beviteli űrlap

Jelentések

 

Letöltések

ECDL_ures

ECDL (hibás adatokkal)

ECDL2 (javított)

ECDL_kesz