InfOkt Kft.

Feladat megfogalmazása

Készítsünk egy adatbázist és egy számítógépes programot az IO KFT oktatási feladatainak kezelésére!

A KFT különböző szintű (kezdő, középhaladó, haladó) számítógépes tanfolyamokat (Windows, Linux, Novell, Word, Excel, Access, Delphi, stb.) szervez és bonyolít.

A program kezelje:

 • a tervezett (egész évben zajló) tanfolyamok adatait,
 • a tanfolyamot végző ill. végzett hallgatók adatait,
 • a tanfolyamok eredményeit,
 • stb.

Az adatbázis neve:

iokft

Adattáblák megtervezése

Szükséges adatok:

hallgató neve, születési éve, lakhelye, lakcíme, végzettsége, foglalkozása (statisztika miatt), telefonszáma.

tanfolyam megnevezése, szintje, összóraszáma, kezdési dátuma, vizsgadátuma, díja,

A fenti két tábla összekapcsolására szükség lesz egy harmadik ún. kapcsolótáblára (nyilvantartas). Kapcsolat a hallgató és az általa választott tanfolyam közt van. Ebben tároljuk azt, hogy a hallgató a tanfolyam előtt befizette-e a tanfolyamdíjat és a hallgató tanfolyamon szerzett érdemjegyét (vizsgajegy) is.

Tehát a három adattábla neve:

hallgatok, tanfolyamok, nyilvantartas

Mezők meghatározása

Mező leírása neve típusa hossza Megjegyzések
h a l l g a t ó k
hallgató kódja hKod számláló   kulcsmező, automatikus
neve hNev szöveg 30 karakter kötelező kitölteni
neme hNeme igen / nem(1 byte) kötelező, kombinált lista: férfi, nő
születési éve hSzulev szám egész (2 byte) 1900-2000 közt
irányítószám hIrszam szöveg 4 karakter alap:8400, maszk (lehetne egy nagy táblából!)
lakhelye hLakhely szöveg 30 karakter alap:Ajka
lakcíme hLakcim szöveg 30 karakter  
végzettsége hVegzett szöveg 20 karakter kombinált lista: egyetem, főiskola, ..., általános iskola
foglalkozása hFogl szöveg 20 karakter kombinált lista: nyugdíjas, vállalkozó, ..., munkanélküli
telefonszáma hTelszam szöveg 12 karakter beviteli maszk!
t a n f o l y a m o k
tanfolyam kódja tKod számláló szám kulcsmező, automatikus
megnevezése tMegnev szöveg 20 karakter kötelező
szintje tSzint szöveg 10 karakter kötelező, kombinált lista: kezdő, haladó
összóraszáma tOsszora szám egész (2 byte) nagyobb nullánál vagy üres
kezdési dátuma tKdatum dátum / idő   alap:aktuális
vizsga dátuma tVdatum dátum / idő   alap:aktuális+1, nagyobb a kezdőnél
díja tDij szám hosszú egész kötelező, legalább 5000 Ft
n y i l v á n t a r t á s
nyilvántartás kódjanyKodszám hosszú egész kulcsmező, automatikus
nyilvt. hallgatókód nyhKod szám hosszú egész idegen kulcs, kombinált lista: hallgatók tábla
nyilvt. tanfolyamkód nytKod szám hosszú egész idegen kulcs, kombinált lista: tanfolyamok tábla
nyilvt. befizetés nyBefiz igen / nem logikai igen, ha befizetett
nyilvt. érdemjegy nyJegy szám byte 1,2,...,5 vagy üres

Táblák közti kapcsolat illetve a táblák: hallgatok, nyilvantartas, tanfolyamok

Tesztállományok

hallgatok - .csv, .txt, .xlsx

hKod hNev hNeme hIrszam hLakhely hLakcim hSzulev hVegzett hFogl
1 Első Egon férfi 8400 Veszprém Nagy u. 13. 1940 általános iskola nyugdíjas
2 Második Miklós férfi 8400 Ajka Kossuth u. 6. 1996 főiskola tanár
3 Harmadik Helga 8500 Pápa Kis u. 11. 1962 egyetem vállalkozó
4 Negyedik Norbert férfi 8400 Ajka Fő u. 3. 1995 gimnázium fodrász
5 Ötödik Ödön férfi 8400 Ajka Al u. 9. 2000 általános iskola vállalkozó
6 Hatodik Henriett 8500 Pápa Kossuth u. 6. 1981 szakközépiskola vállalkozó
7 Hetedik Henrik férfi 8500 Pápa Kossuth u. 8. 1960 általános iskola nyugdíjas
8 Nyolcadik Nylon 8400 Ajka Al u. 19. 1980 szakiskola munkanélküli

tanfolyamok - .csv, .txt, .xlsx

tKod tMegnev tSzint tOsszora tKdatum tVdatum tDij
1 Microsoft Word kezdő 50 2019.11.16. 2019.12.20. 5 000
2 Microsoft Excel kezdő 60 2020.02.06. 2020.03.21. 8 000
3 Microsoft Access kezdő 80 2020.04.30. 2020.06.11. 15 000
4 Microsoft Word haladó 50 2020.07.16. 2020.08.16. 12 000
5 UHU Linux kezdő 120 2020.09.02. 2020.11.23. 20 000
6 Microsoft Windows haladó 100 2020.10.06. 2020.11.08. 25 000

nyilvantartas - .csv, .txt, .xlsx

nyKod nyhKod nytKod nyBefiz nyJegy
1 1 2 igen 3
2 2 1 igen 5
3 5 3 igen 1
4 4 2 igen 1
5 4 1 igen 2
6 2 2 igen 5
7 1 3 igen 4
8 4 4 igen 1
9 6 1 nem 3
10 1 3 igen 3
11 6 3 igen  
12 7 1 igen 2

Bemutató változat elkészítése

Űrlapok (egyedi karbantartásra)


Az űrlapok az "Űrlap varázsló"-val készüljenek!

Az űrlapok neve, fejcíme:
     Hallgatók adatainak karbantartása
     Tanfolyamok adatainak karbantartása

Lekérdezések

Jelentések

Gyakorló feladatok)

Állítsuk be, illetve ellenőrizzük a kapott táblákban a mezők tulajdonságait

 • név, típus, méret (hossz)
 • bevitelt segítő listák feltöltése
 • beviteli maszk,
 • kötelező kitöltés, alapértelmezett érték,
 • érvényességi szabályok, ezek megsértése esetén hibaüzenet (érvényesítési szöveg),
 • mezők közti relációk,
 • táblák közti relációk,

Egy adattábla használata

 • A hallgatók hány százaléka férfi?
 • Hány fiatal (25 év alatti) hallgató van?
 • Hány hallgató neve kezdődik pl. "K" betűvel?
 • Mely hallgatók neve kezdődik "E" vagy "H" betűvel?
 • Készítsen kimutatást a hallgatók iskolai végzettség szerinti megoszlásáról!
 • Készítsen kimutatást a hallgatók foglalkozás szerinti megoszlásáról!
 • Listázzuk ki a különböző iskolai végzettségeket!
 • Hány vizsga volt meg 2020-ban a mai napig?
 • Van-e ajkai vállalkozó a tanfolyamon?
 • Hány hallgató végzett adott nevű / adott szintű tanfolyamot?
 • Hányan vizsgáztak sikeresen adatbáziskezelésből (MsAccess)?
 • Van-e olyan tanfolyam, amelynek ezután lesz a vizsgája?
 • Van-e olyan tanfolyam, amelynek a vizsgája vasárnap volt/lesz (WeekDay)?
 • Hány különböző foglalkozás van??????

Több adattábla használata

 • Ki az, aki befizetett, de nem vizsgázott?
 • Mely tanfolyamok összóraszáma nagyobb 75 óránál?
 • Kik vizsgáztak az idei év során?
 • Hányan vizsgáztak az idei év során?
 • Van-e olyan tanfolyam, amely lezajlik egy hónap (30 nap) alatt?
 • Van-e olyan tanfolyam, amely egy bekért napon kezdődik?
 • Mely tanfolyamokon született 5-ös érdemjegy?
 • Mely tanfolyamokon nem született 5-ös érdemjegy?
 • Mely tanfolyamokon vett részt az "Első Egon" nevű hallgató?
 • Ki vett/vesz részt a legtöbb tanfolyamon?
 • Ki hány tanfolyamon vett részt?
 • Kik hány vettek részt kezdő tanfolyamokon?
 • Melyik hallgató nem jelentkezett egyszer sem vizsgára?

Az üres körrel jelöltek nehezebbek