Webszerkesztés

(Kompozer)

A HTML-kódot az alkalmazandó dokumentumtípus (DOCTYPE) megadásával kezdjük. Ezzel informáljuk a böngészőprogramot, hogy milyen szabvány szerint készítettük a dokumentumot, hogy az megfelelő módon tudja megjeleníteni (ez nem HTML tag).

Ezután elkezdhetjük írni a megfelelő HTML tageket (kiejtve tegeket, vagy magyarul címkéket). Tagnek a < és > jelek között található utasítást nevezzük. A HTML állomány első tagjének (vagy gyökér elemének) a <html> taget nevezzük. Egy tag hatása odáig tart, míg le nem írjuk a tag záró párját. Például a <html> tag lezáró párja a </html> tag. A <html> tag megnyitása után a fejrész elemeinek megadása következik, melynek kezdetét a <head> címke jelzi. Itt szokás a lap címét megadni, mely címet a <title> és a </title> címkék közé kell zárni. Ez fog megjelenni a böngészőprogram címsorában. A fejlécet a </head> tag zárja le.

A dokumentumtörzsnek a <body> és </body> címkék közötti részt nevezzük. Ezek között kell elhelyeznünk a lap tényleges tartalmát, a szövegeket, hivatkozásokat, képeket, táblázatokat, űrlapokat stb. Például az egyik leggyakrabban használt tag a <p>, amellyel bekezdéseket hozhatunk létre.

A CSS (Cascading Style Sheets, magyarul: lépcsőzetes stíluslapok) egy stílusleíró nyelv, amellyel HTML dokumentumok megjelenését állíthatjuk be.