Táblázatok gyakorlása – családi események

Gyakorló feladatok 

Készítsük el a weboldalt a minta alapján!

- táblázatok szövege a 04-gyak.zip fájban vannak (innen letölthető)
- valamennyi szövegfájl "UTF-8"-as kódlású
- a 04-nagyszulok.txt fájlban "|" karakter választja el a leendő cellák tartalmát
- a 04-hazassagok.txt fájlban "/" karakter választja el a leendő cellák tartalmát
- a 04-gyerekek.txt fájlban "!" karakter választja el a leendő cellák tartalmát

A fájlt 04-gyak.html néven mentsük el!

Gyakoroljuk a cellaösszevonást az alábbi kép alapján!

- először készítsük el a 6x4-es táblázatot, úgy hogy minden cellába teszünk pl. egy pontot
- tegyünk minden cella köré egy vékony szegélyt
- vonjuk össze a cellákat a mintán sárgával jelöltek szerint
- vonjuk össze a cellákat a mintán pirossal jelöltek szerint
- stb.
(Egyszerűbb a feladat, ha a HTML fájt elmentjük az összevonás előtt, és mindig ezen az alaptáblán gyakorlunk!)

A fájlokat 04-gyak1.html, 04-gyak2.html, ... néven mentsük el!


Házi feladat

Készítsük el a weboldalt a minta alapján!

- táblázat szövege és a kép a 04-hazi.zip fájban vannak (innen letölthető)
- a főcím címsor1, talpas betűtípusú, színe indianred (CD5C5C#)
- a táblázat 4 soros, 2 oszlopos, megfelelően összevont cellákkal, szélessége 1024 pixel, szegélye 3px és szürke (#888888), 
- a cellák szegélye is szürke, 1px vastag, a szövegek betűi talpnélküliek, 16px nagyok, az igazításuk a mintán látható
- az összevont szöveges cella szélessége 768 pixel legyen

A fájlt 04-hazi.html néven mentsük el!