Beépített függvények


Matematikai függvények

abs(x) Egy szám abszolút értékét adja vissza.
divmod(a,b) (a / b, a % b)-t szolgáltat eredményül, amely tuple típusú /hányados, maradék/.
max(s)* Egy nem üres szekvencia legnagyobb elemét adja vissza értékül.
min(s) Egy nem üres szekvencia legkisebb elemét adja vissza értékül.
pow(x, y [, z]) Az x alap y-ik hatványát [modulo z] adja vissza értékül (pl. pow(7,2,5))->4)
/ x**y is jó! x**0.5 az x négyzetgyöke! x**(1/3) az x köbgyöke! /
round(x,n) x lebegőpontos értékét a tizedes pont után n számjegyre kerekítve adja vissza, n elhagyható, alapértéke 0. n negatív is lehet (pl. round(23456,-2)->23500)!
sum(iterable, start=0) Visszaadja az iterable (list, tuple, dict, stb.) elemek összegét. Ha van start paraméter, ezt is hozzáadja az összeghez. Csak szám típusú paramétert lehet neki megadni, tehát nem lehet például stringek konkatenálására használni.

* Érvényes listára, halmazra, ..., stb.


Stringfüggvények

chr(i) Egy karakter értékű sztringet ad vissza, mely ASCII kódja megadott i egész szám.
len(s) Az s sztring hosszát adja vissza.
ord(c) A c (1 hosszúságú sztring) ASCII kódját szolgáltatja.

Konverziós függvények

bin(x) Egy integer értéket átkonvertál bináris string-gé.
bool([x]) Egy tetszőleges objektumot árkonvertál bool-ra, a szabványos igazságérték-tesztelés szerint. Ha az x paraméter hiányzik, akkor False-al tér vissza.
coerce(x,y) Tuple típusú változót ad vissza eredményül a két argumentumot egy közös típusra konvertálva.
float(x) Az x számot lebegőpontos számmá konvertálja.
hex(x) A számot hexadecimális sztringgé konvertálja.
int(x) Egy számot sima egész számmá (integer) konvertál.
format(value[, format_spec]) Átalakítja value-t a format_spec által leírt formává. A formátum specifikációról részletesebben a String kezelés fejezetben olvashat.
oct(x) Egy számot oktális sztring értékké konvertál.
str(objektum) Egy sztring értéket ad vissza, mely egy objektum jól nyomtatható reprezentációját adja vissza.

Átalakító (konvertáló) függvények

complex([real[, imag]]) Létrehoz egy komplex számot real valós és imag imaginárius résszel, továbbá stinget vagy tetszőleges numerikus értéket konvertál komplex-szé. Ha az első paraméter egy string, akkor komplex számmá konverálja a függvény azt, ilyenkor nem lehet második paramétere a függvénynek. Ha nincs paraméter megadva, akkor a 0j számot adja vissza a függvény.
dict([arg]) Létrehoz egy új adatszótárat (mapping), az opcionális arg paraméterből felépítve a kezdeti értékeit.
filter(függvény, lista) Létrehoz egy listát a megadott lista változó elemeiből, melyre a függvény igaz értéket add vissza. A függvény egy paraméteres.
set([iterable]) Létrehoz egy halmaz objektumot az opcionális iterable elemeiből.
tuple(lista) a lista típusú változóval azonos elemekből álló tuple típusú változót hoz létre.
zip([iterable, ...]) Visszaad egy tuple-okból álló listát, ahol az i-edik tuple az iteráltak i-edik elemeit tartalmazza. Az eredménylista hossza a legrövidebb iterált hosszával egyezik meg

Függvényekről