Logikai típus


A logikai értékek igazak vagy hamisak lehetnek. A Python két konstanssal rendelkezik, amelyek közvetlenül logikai értékekhez rendelhetők, ezek a True és False. A kifejezések is logikai értékekké értékelődnek ki. Bizonyos helyeken (mint az if utasítások), a Python a kifejezés logikai értékre való kiértékelődését várja. Ezeket a helyeket logikai kontextusoknak nevezzük. Gyakorlatilag bármely kifejezést használhatod logikai kontextusban, és a Python megpróbálja meghatározni annak igazságértékét.


Összehasonlítások

     Művelet, függvény      Művelet rövid leírása
<, <=, >, >= kisebb mint, kisebb vagy egyenlő, nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő
==, != egyenlő (azonos), nem egyenlő (nem azonos) / értékadásnál csak egy = jel van /
in, not in benne van (tartalmazza), nincs benne (nem tartalmazza)

Logikai műveletek

     Művelet, függvény      Művelet rövid leírása, eredménye
x and y x és y, akkor igaz (True), ha x és y mindegyike igaz, egyébként hamis
x or y x vagy y, akkor hamis (False), ha x és y mindegyike hamis, egyébként igaz
not x nem x, akkor igaz (True), ha x hamis, egyébként hamis

Logikai műveletek (and, or, not) igazságtáblái

Logikai és, vagy, nem művelet igazságtáblája

a b a and b a or b not a
True True True True False
True False False True
False True False True
False False False False True