Lista / tömb típus


A Python lista (tömb) adatokat tárol, amelyeknek nem kell azonos típusúnak lennie. Az egyes eltárolt adatelemek a listában sorban vannak: megőrzik azt a sorrendet, ahogyan betettük őket. Az elemekre hivatkozni pedig indexekkel tudunk, indexekkel jelöljük meg, melyik elemre van szükségünk. Ezek mindig természetes számok, 0-tól a lista mérete–1-ig.


Lista létrehozása, hossza, módosítása, szeletelése, függvények, stb.


Néhány gyakori lista metódus

ls.append(elem) elem beszúrása az ls lista végére, nem tér vissza a listával, a listát helyben módosítja
ls.insert(index, elem) elem beszúrása az adott index pozícióra, a tőle jobbra lévő elemeket eggyel jobbra mozgatja
ls.remove(elem) az adott elem első előfordulását eltávolítja a listából, ha nincs benne, akkor ValueErrorkivétel lép fel
ls.pop(index) az adott indexű elemet eltávolítja s ezzel az elemmel tér vissza
   ha az indexet nem adjuk meg, akkor a legjobboldalibb elemmel tér vissza
ls.extend(ls2) a ls2-ben lévő elemeket az ls lista végére beszúrja, a + ill. a += operátorok hasonlóan működnek
ls.index(elem) adott elem keresése a listában
   ha benne van, akkor az elem indexével tér vissza
   ha nincs benne, akkor ValueErrorkivételt dob (elkerüléséhez használjuk az „in” operátort)
ls.sort() helyben rendezi a listát (nem tér vele vissza)
ls.reverse() helyben megfordítja az elemek sorrendjét (nem rendez!, nem tér vissza a listával)

Példák listákra


[3,4] + [1,2] – [3,4,1,2]
for e in ls:
	print(e,end=",") – 1,2,"Béla",3.1459,
for e in ls[::2]:
	print(e,end=",") – 1,"Béla",
"Béla" in ls – True


gyires.inf.unideb.hu - listák