Numerikus típusok


A Pythonban a számok lehetnek egészek, lebegőpontosak, törtek, komplex számok. A törtek használatához importálni kell a fractions modult.


Műveletek számokkal

     Művelet, függvény      Művelet rövid leírása
x + y, x - y, x * y, x / y x és y összege, különbsége, szorzata, hányadosa
x ** y, pow(x, y) x felemelve y hatványra
x // y x és y egész hányadosa (pl. 17 // 5 = 3)
x % y x és y egészosztásának maradéka (pl. 17 % 5 = 2)
-x, +x x ellentettje (-1*x), x változatlan (1*x)
abs(x) x abszolút értéke
int(x), float(x) x-et egész számmá, lebegőpontossá alakítja
complex(re, im) komplex szám (re - valós rész, im - imaginárius rész)
c.conjugate() a c komplex szám konjugálja
divmod(x, y) a következő párt adja: (x // y, x % y)

Egész számok formázott kiírása

a, b, c, d = 2, 12, -23, 3456 # többszörös értékadás: a=2; b=12; c=-23; d=3456 ugyanez lenne a "_" jel természetesen nem lesz kiírva
print('{:5d}'.format(b)) " kiírás 5 pozícióra ___12
print('{:5d}'.format(c)) __-23
print('{:+5d}'.format(c)) # kiírja mindkét előjelet __-23
print('{:+5d}'.format(d)) +3456
print('{:5d}{:5d}{:5d}{:5d}'.format(a,b,c,d)) # változók egyszerre formázása ____2___12__-23_3456
print('{:3d}{:4d}{:5d}{:+6d}'.format(a,b,c,d)) # változók más-más formázása __2__12__-23_+3456
print('{1:3d}{0:4d}{3:5d}{2:+6d}'.format(a,b,c,d)) # változók sorrendcseréje is (0↔1 2↔3) _12___2+3456___-23

Lebegőpontos számok formázott kiírása

x, pi = -456.456, 3.141592653589793 a "_" jel természetesen nem lesz kiírva
print('{:.4f}'.format(pi)) " kerekítés 4 tizedes jegyre 3.1416
print('{:8.4f}'.format(pi)) " kiírás 8 pozícióra és kerekítés 4 tizedes jegyre __3.1416
print('{0:8.1f}{1:8.1f}'.format(x,pi)) " kiírások 8 pozícióra és kerekítés 1 tizedes jegyre __-456.5_____3.1
print('{1:8.1f}{0:8.1f}'.format(x,pi)) " mint az előbbi, csak "pi" áll elöl és "x" hátul (0↔1) _____3.1__-456.5

Matematikai függvények (math modul)
Formátum specifikáció "Mini-Nyelv"