Ajánlott feladatok foglalkozásonként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.1. Bevezetés (HTML5, CSS3)


Bemutatkozó weboldal

Készíts az első foglalkozáson tanultak felhasználásával egy bemutatkozó weboldalt magadról az alábbiak alapján:

Többféle hobbi esetén használható a HTML felsorolás tag-párja: <ul> </ul>, ezeken belül a felsorolás elemei: <li> </li> tag-párok közé írandók.

Mintaként itt az én bemutatkozó weboldalam.

A weboldalt 1neved.html néven, a fényképedet neved.jpg
néven küldd el (csatolt fájlként) az email címemre:

     burcsi072 kukac gmail.com
2. Változók, kiírás/output (HTML5,CSS3, PHP)


Bemutatkozó weboldal módosítása

Alakítsd át az előző házi feladatodat PHP progivá!

Használj változókat is!

A weboldalt 2.php néven néven küldd el (csatolt fájlként) az email címemre!
3. Műveletek, függvények (HTML5,CSS3, PHP)


Egyenletek (elsőfokú vagy másodfokú) megoldása

Készíts egy vegyes PHP programot, amely megoldja a választott egyenlettípust!

     
elsőfokú minta       másodfokú minta

Ötletek:

- Használj stílusokat!

- A <p> ... <span> ... </span> ... </p> szerkezetben a "p" és a "span" különbözőképpen formázható!

- A <sup> ... </sup> úgynevezett felső index ( pl. x3 ).

- A <sub> ... </sub> úgynevezett alsó index ( pl. x3 ).

- A "&nbsp;" egy speciális "space" karakter, amelyet a böngésző mindig megjelenít (több "közönséges space"-ből csak egyet)!

A weboldalt 3.php néven néven küldd el (csatolt fájlként) az email címemre!
4. Tömbváltozók, számlálós/for ciklus (H5+C3 + PHP)


Hatos lottó sorsolás

A hatos lottónál hat különböző számot sorsolnak ki az első 45-ből. Írd meg a "nyerő számokat" kisorsoló PHP programot!
(Például a 37. havi nyerőszámok: 13, 16, 20, 33, 34, 41, az előző hetiek pedig: 3, 6, 8, 23, 36, 45.)

Használj változókat és ciklust!

Használd az mt_rand függvényt!

Készíts ebből egy formás weboldalt egy-két képpel! Íme egy minta.

A weboldalt 4.php néven néven küldd el (a képeket is csatolt fájlként) az email címemre!
5. Változók, bekérés/input, kiírás/output, for ciklus (Scratch)


Mit csinálnak a következő Scratch programok?

             

A válaszokat 5.txt néven néven küldd el (csatolt fájlként) az email címemre!
6. Szövegfájlok kezelése (HTML5+CSS3 + PHP)


Szövegből tömb, de fordítva

Adott az 6.txt szövegfájl, soraiban a szakköri tagok neve (és utána az osztálya).

Készíts egy programot, amely beolvassa majd kiírja az adatokat (az eredeti sorrendben)!

Tedd át a tagokat egy tömbbe fordított sorrendben (tehát az utolsó lett az első, a második az utolsó előtti, stb.)!

Írd ki a tömbelemeket (első, második, stb.)!

A megoldást 6.php néven néven küldd el (csatolt fájlként) az email címemre!
7. Gyakorlás I. (HTML5,CSS3, PHP)


Humoros képek albuma

Készíts egy albumot érdekes, humoros vagy családi képekből a gyakorlati órán tanultak felhasználásával!

Legyen fenn egy főcím, alatta egy alcím!

Legyen szöveg/magyarázat is a képekhez (title), de ne a képeken!

Legyen a képek (max. 8-10) körül valamilyen szegély (border:2px solid red;) !

Legyen alul a "design"-ner neve és a napi dátum !

Ötletek:
     
Humoros képek (tosokberend.hu)
     ECDL szótár (burcsi.hu)

A megoldást 7.php néven néven küldd el (a képeket és a szükséges szövegfájlt tömörítve/zippelve csatolt fájlként) az email címemre!
8. Elágazás, kétirányú elágazás (HTML5+CSS3 + PHP)


Számlálás

Adott egy hosszú angol mondat. Írjuk ki a benne lévő hárombetűs szavakat! Hány ilyen szó van?

Ötletek:
     "Robbantsuk" a mondatot szavakra (tömbbe)!
     Vizsgáljuk meg az összes szó hosszát! Ha a hossza megfelelő, számoljuk be!

A megoldást 8.php néven néven küldd el az email címemre!
9. Elágazás, kétirányú elágazás (Scratch)


Háromszög-e

Döntsük el a bekért három pozitív számról, hogy lehetnek-e egy háromszög oldalai! Ellenőrizzük bekéréskor a számok pozitív voltát!

Ötletek:
     .....      .....

A megoldást 9.sb3 néven néven küldd el az email címemre!
10. Gyakorlás II. (HTML5, CSS3, PHP)


Veszprém megyei városok címerei és története

Készítsük el az ábrán látható weboldalt (10.php) a "Veszprém megyei városok címerei, története" főcímmel!

Feltételek:
     a városneveket ("Ajka","Devecser","Pápa","Veszprém") tegyük a "varosok" tömbbe
     a címerképek neveit ("a-ajka.jpg","a-devecser.jpg","a-papa.png","a-veszprem.png") a "cimerek" tömbbe
     a linkek városok történetére mutató linkeket az "a-linkek.txt" szövegfájlból vegyük, ez a "prog/HF/incl" könyvtárban van
     a címerképek is itt vannak (ahogy a fenti is)

Segítségül:
     a képet és alá a linket egy-egy táblázatcellába tesszük
     a cella tartalma: <th> címerkép történetlink </th>
     a tábla sora: <tr> cellák </tr>
     a táblázat: <table> ... </table>
     a történetlink: <a href="link_a_txt_fájlból"> látható szöveg </a>
     (részletesebben)

Javaslatok:
     rendszeresen nézzük meg a forrásprogramot
     először csak a címerképekkel vagy a városnevekkel működtessük programunkat
     stílusokkal formázzuk weboldalunkat

... vagy (nehezebb változat)

Fejlesszük tovább az előbbi feladatot úgy, hogy négy újabb megyei város történetével bővítjük!

Ötletek:
     Keressük meg a választott város címerét a neten, töltsük le és tegyük a képnevet a megfelelő tömbbe! (A városnevet is!)
     Hasonlóan keressünk rá a várostörténetre, majd bővítsük a megfelelő szövegfájlt!
     (A kezelőprogramban egy elágazással mindkét táblasort összeállíthatjuk.)

A megoldást 10.php néven néven küldd el az email címemre
   vagy
FTP-zd fel a p8 szerverre a könyvtáradba 10.php néven!
11. Hátultesztelő/hátulvizsgáló ciklus (HTML5+CSS3 + PHP)


Prímtényezős felbontás

Bontsuk fel a bekért "n" pozitív egész számot prímtényezők szorzatára! Így írjuk ki: 2100 = 2 * 2 * 3 * 5 * 5 * 7 a talált prímeket!

Javaslatok, ötletek:
     - készítsünk algoritmust is (időt nyerünk ezzel)
     - először értékadással adjuk meg az "n"-et, így teszteljük programunkat
     - töltsünk fel egy tömböt prímekkel (p = 2, 3, 5, 7, 11, ... , stb. legalább 10-15 prímmel)
     - teszteljük a programot n = 1, 2, 3, 5 számokra, és a legnagyobb tömbbeli prímre is
     - vigyázzunk, hogy ne adjunk meg olyan számot, amelyben "ismeretlen" prím van

A megoldást 11.php néven néven küldd el az email címemre!
12. Elöltesztelő/elölvizsgáló ciklus (HTML5+CSS3 + PHP)


Ki lesz az első felelő informatikából?

Válasszuk ki az első felelőt a "HF/incl/informatika.txt" fájl segítségével! Az a tanuló feleljen, akinek legalább két egyese van már!

Próbáljuk megoldani meg a problémát elöl- és hátultesztelő ciklussal is! Most melyik a kényelmesebb?

Ki felel akkor, ha a szövegfájl végéről indulunk előre?

Segítségül:
     - a szövegfájl sorainak végén sorvégjel( \n ) van, ezt a chop() függvénnyel lehet "leszedni"
     - a tanuló nevét és jegyeit egy tabulátor karakter ( \t ) választja el
     - ha a jegyek stringbe kerülnek, ez a "$jegyek" tömbként kezelhető, azaz a "$jegyek[0]" az első jegy

A megoldást 12.php néven néven küldd el az email címemre!
13. Egy kitalált iskola weboldala (Piripócs)


1. verzió

Végezd el a weboldal (website) fájljain az órán nem elvégzett feladatokat!

Segítségül a könyvtárakról, fájlokról:
     - css     itt lesznek a szükséges stílusfájlok (most: main.css)
     - imgs  ebben vannak a felhasznált képek (háttérképek, linkképek, díszítő képek)
     - incl     itt lesznek a szükséges include fájlok (most pl.: menu.inc)
     - pdf      itt lesznek a használt PDF fájlok (most: hr.pdf)


A könyvtáraidat / fájljaidat helyezd el p8.hu szerveren a könyvtáradba!

(Ha a szűkös tárhely miatt gond lesz, akkor írj, és a méretes képkönyvtárat közössé tesszük!)
14. Egy kitalált iskola weboldala (Piripócs)


2. verzió

Végezd el a weboldal (website) fájljain az órán nem elvégzett feladatokat!

Segítségül a könyvtárakról, fájlokról:
     - css     itt lesznek a szükséges stílusfájlok (most: main.css, dropdown-menu.css)
     - js        itt lesznek a szükséges JavaSript fájlok (most: jquery-1.10.2.min.js, dropdown-menu.js)
     - imgs  ebben vannak a felhasznált képek (háttérképek, linkképek, díszítő képek)
     - incl     itt lesznek a szükséges include fájlok (most pl.: menu.inc, linkek.inc, ..., isk-nevado.inc, ...)
     - hirek   itt lesznek az egyes havi hírfájlok (pl: 2020-01.inc, ..., és az aktualis.inc)
     - pdf      itt lesznek a használt PDF fájlok (pl: hr.pdf)


A könyvtáraidat / fájljaidat helyezd el p8.hu szerveren a könyvtáradba!

(Ha a szűkös tárhely miatt gond lesz, akkor írj, és a méretes képkönyvtárat közössé tesszük!)
15. Egy kitalált iskola weboldala (Piripócs)


3. verzió

Végezd el a weboldal (website) fájljain az órán nem elvégzett feladatokat!

Segítségül a könyvtárakról, fájlokról:
     - css     itt lesznek a szükséges stílusfájlok (most: main.css, dropdown-menu.css)
     - js        itt lesznek a szükséges JavaSript fájlok (most: jquery-1.10.2.min.js, dropdown-menu.js)
     - imgs  ebben vannak a felhasznált képek (háttérképek, linkképek, díszítő képek)
     - incl     itt lesznek a szükséges include fájlok (most pl.: menu.inc, linkek.inc, ..., isk-nevado.inc, ...)
     - hirek   itt lesznek az egyes havi hírfájlok (pl: 2020-01.inc, ..., és az aktualis.inc)
     - text  ebben vannak a felhasznált szövegfájlok (osztálynévsorok: 1oszt.txt, 2oszt.txt, ...; tanarok.txt, segitok.txt, ...)
     - pdf      itt lesznek a használt PDF fájlok (pl: hr.pdf)


A könyvtáraidat / fájljaidat helyezd el p8.hu szerveren a könyvtáradba!

(Ha a szűkös tárhely miatt gond lesz, akkor írj, és a méretes képkönyvtárat közössé tesszük!)Vissza a főoldalra

Megoldott feladatok, megjegyzések

↓ Név / Feladat sorszáma →1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Burján Károly (BurKar)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - -
Jákliné Tilhof Ágnes (TilAgn)1 2 3 - - - - - - - - - - - -
Bolbos Gábor (BolGab)1 2 - - 5 6 - - - - - - - - -
Giron Gergő (GirGer)1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 12 - - -
Heizler Balázs (HeiBal)1 2 3 4 5 6 - 8 9 10 - 12 - - -
Novák Balázs (NovBal)1 - 3 - - - - - - - - - - - -
Stahl Donát (StaDon)1 - - - - - - - - - - - - - -
Sztarácsek Kristóf (SztKri)1 2 3 4 5 - - - - - - - - - -
Tili Nóra Viktória (TilNor)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - -

Vissza a főoldalra