Tematikus példatár

Megjegyzések

- A feladatokban említett szövegfájlok (pl. a "sudoku.txt") itt találhatók: PLD/sudoku.txt - Esetleg rákattintva a böngésző is betöltheti: sudoku.txt - Ezután jobb egérgombbal rákattintva a kapott menü segítségével letölthető - A szürke hátterű feladatok kicsit nehezebbek(, de a legnehezebek alul vannak) - A legtöbb feladat elkészíthető Scratch nyelven is!

Bevezetés - HTML5+CSS3 alapok

HTM1. A következő weboldal mintájára készítsünk egy HTML oldalt: www.puliwood.hu/sorozatok/susu-a-sarkany-folytatas-258562.html A szöveget a fenti oldalból illesszük be. Új részek készülnek a Süsü, a sárkányhoz (ez lesz a főcím) ..... Alig várjuk már, hogy beszámolhassunk a további fejleményekről, addig pedig megnézzük még párszor az intrót: (eddig) Ötletek: - a szürke dőlt betűs szövegeket <i> és </i> közé tegyük (az "i" tag "italic", azaz dőlt), majd a stílusokhoz i { color:gray; font-size:...; } (az előtte álló narancsszínű vonal és pontosvessző elhagyható!) - a legfelső képet mentsük le, majd <img src='......'> HTM2. A következő weboldal mintájára készítsünk egy HTML oldalt: Számítástechnika: "Generációk" a Bródyban A szöveget a fenti oldalból illesszük be a "Home Computer-ek kora (1983-)" alcímig. Ötletek: - figyeljünk a betűtípusokra - az aláhúzott részt <u> és </u> közé tegyük (u-underline) ! - a dőlt betűs részt <i> és </i> tegyük (i-italic)! - a két képet mentsük le az oldalról, majd <img src='......'> (a képek szegélye és az igazítása elhagyható) ! HTM3. A következő weboldal mintájára készítsünk egy HTML oldalt: index.hu/kultur/media/2019/01/21/visszater_susu_a_sarkany A szöveget a fenti oldalból illesszük be. Visszatér Süsü, a sárkány (ez lesz a főcím) ..... Az egyelőre nem derült ki, hogy a produkció mikor és hol lesz látható. (eddig) Ötletek: - a narancs színű szöveg <span> és </span> közé teendő, majd a stílusokhoz span { color:orange; } - a képet mentsük le, majd <img src='......'> - a dőlt betűs részt <i> és </i> tegyük! (Az előtte álló narancsszínű vonal és pontosvessző elhagyható!)

Változók, kiírás/output - HTML5+CSS3 + PHP

OUT1. Adjuk meg az a és a b számokat! Írjuk ki e számok összegét, különbségét, szorzatát és hányadosát a következőképpen: Alapműveletek a = ... b = ... a + b = ... a - b = ... a * b = ... a / b = ... OUT2. Írjunk ki egy hárombetűs szót, amelyre a következő feltételek teljesülnek: - a betűk az angol ABC nagybetűi - mindegyik betű véletlenszerű Használjuk a chr() és a mt_rand() PHP függvényeket! OUT3. Adjuk meg az a, b, c számokat, majd oldjuk meg az "ax + b = c" elsőfokú egyenletet! A kiírást a következőképpen csináljuk: _ Elsőfokú egyenlet "ax + b = c" megoldása a = ... b = ... c = ... x = ... (az egyenlet megoldása/gyöke) ( Pl. a = 5, b = 11, c = -1 esetén x = -2.4 )

Tömbváltozók, számlálós/for ciklus - HTML5+CSS3 + PHP + Scratch

ARR1. Bővítsünk egy megadott tömböt 3 véletlenszerű elemmel, majd írjuk ki az egész tömböt ( print_r() ) ! _ ARR2. Legyen egy változó értéke a keresztneved! Írd ki a neved 3., 5. betűjét! ARR3. Legyen egy változó értéke a keresztneved! Cseréld fel a neved első és utolsó betűjét betűjét! Írd is ki! ARR4. Legyen egy változó értéke egy csupa kisbetűből álló 3 betűs angol szó (pl. and). Cseréljük ki a karaktereit nagybetűsre! (AND) ARR5. Adjuk össze illetve szorozzuk össze egy háromelemű számtömb elemeit! Írjuk ki az elemeket, és az eredményeket is! (Jó lenne ez a módszer 30 elem esetén is?) ARR6. Írjuk ki egy ötjegyű szám jegyeinek összegét! ARR7. Írjuk ki a "pi" szám első 13 jegyét, ha az alábbi mondat szavainak betűszáma éppen a megfelelő jegy: pi = "Bír-e, érez-e ember szerelmet, ha lelkét komor, bús emlék zaklatja szüntelenül?" - a mondat ékezetes betűkkel és írásjelekkel pi = "Bir e erez e ember szerelmet ha lelket komor bus emlek zaklatja szuntelenul" - ékezetek, írásjelek nélkül (Forrás: https://lotusz.cafeblog.hu/2016/03/13/erdekessegek-vicces-feladatok-a-nemzetkozi-pi-nap-alkalmabol/ ) FOR1. Dobjunk tízszer egy szabályos dobókockával! Írjuk ki a dobott számokat! FOR2. Mekkora a kétjegyű számok összege? Írjuk ki az összeget így: A kétjegyű számok összege: ..... FOR3. Számítsuk ki a     be = (83)     binomiális együtthatót a     be = 8! / (3!*5!)     képlettel! FOR4. Mekkora a kétjegyű héttel osztható számok összege? _ Írjuk ki az összeget így: A kétjegyű héttel osztható számok összege: ..... FOR5. Van-e egész gyöke az "ax2 + bx + c = 0" másodfokú egyenletnek a "d" és "e" egész számok közt, ha a = 1, b = 2, c = -8; d = -10, e = +10 ? Mik az "ax2 + bx + c = 0" egyenlet gyökei? FOR6. Írjuk ki az első 20 Fibonacci számot a következőképpen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..... Látható, hogy (a harmadik elemtől számítva) minden elem az előtte álló két elem összege. FOR7. Tegyük egy-egy tömbbe a következő számokat: 3, 5, 8, 7, 20 illetve 4, 12, 15, 24, 21 ! _ Ezek egy derékszögű háromszög befogói (pl. a második pár a = 5 ill. b = 12). Számítsuk ki a derékszögű háromszög átfogóját és írjuk ki így: a = 3, b = 4, c = 5 a = 5, b = 12, c = 13 ..... FOR8. Adjuk meg a num számtömböt néhány (pl. 6) elemmel! Cseréljük fel ciklussal a tömb elemeit a következőképpen: num1 <===> num6 num2 <===> num5 num3 <===> num4 Írjuk ki a tömbelemeket a csere előtt és a csere után is a print_r() függvény segítségével! Hogyan módosulna a program páratlan számú tömbelem esetén? FOR9. Számítsuk ki az "f(x)" függvényértékeket az f(x) = 2*x2 - 3*x + 1 képlet segítségével 0 és 2 közt tizedenként! FORa. Az "termeszetes.txt" fájl minden sorában 0 és 1 millió közti természetes szám van. Írjuk ki hogy hány jegyű! FORb. Készítsük el azt a PHP weboldalt, amely a képen látható szorzótáblát írja ki! (Ötletek: használjuk a pre tag-párt és figyeljünk az egyjegyű szorzatokra!)

TXT. Szövegfájlok kezelése - HTML5+CSS3 + PHP

TXT1. A magyar foci NB I eredményei (2018/2019) a foci.txt fájlban vannak a következőképpen: _ Ferencvárosi TC,23,5,5 MOL Vidi FC,18,7,8 ..... Az első adat a csapat neve, a számok pedig a győzelmek, a döntetlenek illetve a vesztes meccsek számát jelentik. Írjuk ki az egyes csapatok összpontszámát, ha a győztes meccs 3, a döntetlen pedig 1 pontot ér. A kiírás így nézhet ki: Ferencvárosi TC 74 pont MOL Vidi FC 61 pont ..... TXT2. A szakaszok.txt fájl soraiban négy szám van a következőképpen: (a1;a2),(b1;b2), ahol az "a1" és az "a2" egy "A" pont két koordinátája, a "b1" és a "b2" pedig a "B" ponté. Számítsuk ki és írjuk ki az "AB" szakasz hosszát! ( A képlet: AB = gyök((a1-b1)2 + (a2-b2)2) ) TXT3. Az "a", "b", "c" számok Pitagoraszi számhármast alkotnak (azaz a2+b2=c2), ha a = m2 - n2 b = 2*m*n c = m2 + n2 és az "m", "n" tetszőleges pozitív egészek. (Például ha m=3, n=2, akkor a=5, b=12, c=13 valóban Pitagoraszi számhármas.) Az mn.txt fájl soraiban az "m" és "n" számok vannak pontosvesszővel elválasztva. Számítsuk ki és írjuk ki az "a", "b", "c" számokat! TXT4. A term.txt fájl soraiban természetes számok vannak. Számítsuk ki és írjuk ki a számok faktoriálisát! (5! = 1*2*3*4*5=120; 0! = 1; 1! = 1) TXT5. A binaris.txt fájl soraiban bináris (kettes számrenszerbeli) számok vannak. Számítsuk ki és írjuk ki a számok tízes szárendszerbeli értékét! (10110012 = 1*64 + 0*32 + 1*16 + 1*8 + 0*4 + 0*2 + 1*1 = 89) TXT6. A keno.txt fájl soraiban a cím és a húzott kenó számok vannak. Készítsük el a képen látható PHP weboldalt! (Ötletek: felső kép innen, a felsorolásban

EIF. Elágazás, kétirányú elágazás - PHP

EIF1. Adott egy mondat (utolsó szó után szorosan ".", "!" vagy "?" áll). Hány szóból áll a mondat? EIF2. Egy tömb szavakat tartalmaz. Hány olyan szó van, amely "t" betűre végződik? EIF3. Egy tömb számokat tartalmaz. Melyik a legnagyobb? Hányadik ez? EIF4. Adott az "a", "b", "c" számhármas, melyekre a <= b <= c. Lehetnek-e ezek egy háromszög oldalai? EIF5. Adott az "a" és a "b" szám. Írjuk ki a köztük lévő relációt! (Pl. a=5, b=7, a<b) _ EIF6. Egy "num" tömb számokat tartalmaz. Válogassuk szét a pozitív számokat a "poz", a negatívokat a "neg" tömbbe! Végül írjuk ki mindhárom tömböt (print_r)! EIF7. Cseréljük egy angol mondat nagybetűit kisbetűkre és fordítva! EIF8. Számítsuk ki (és írjuk ki) az f(x) = 1/(x-3) függvény értékeit 0,5-enként 2 és 5 között! EIF9. Egy "num" tömb számokat tartalmaz. Írjuk ki mindegyikre, hogy pozitív, negatív vagy zérus! EIFa. Az "orarend.txt" szövegfájl soraiban egy osztály naponkénti órarendje van. Minden napon öt óra van. A 2. sor például ilyen: Kedd|Irodalom|Nyelvtan|Matematika|Testnevelés|Rajz Tehát ez a keddi órarend, az 1. óra "Irodalom", az 5. "Rajz" Írjuk ki, hogy mely napokon van "Nyelvtan"! EIFb. Készítsük el a képen látható weboldalt! Írjuk ki ezen a 100-nál kisebb prímeket! Az oldalon látható kép innen menthető le: katt ide! EIFc. "Dobjunk" egy véletlenszámot 2 és 8 között (beleértve a határokat is)! Titkosítsunk egy angol mondatot úgy, hogy minden karakter kódját az előbbi számmal növeljük! EIFd. Szimuláljuk egy dobókocka 100 dobását! Melyik számot dobtuk legtöbbször?

DWH. Elöl-, hátultesztelő ciklus - PHP

HRD2. Közelítsük meg század pontossággal az 1000 négyzetgyökét! Vessük össze az eredményt a gyökfüggvényével! (Ötlet: induljunk például 30-tól századonként a gyök felé!) DWH0. Van-e "ly" a "szavak" tömbben? Írjuk is ki a választ! DWH1. Van-e képre utaló tag (img) a "htm2.html" fájlban (helye: burcsi.hu/prog/PLD/)? Írjuk is ki a választ! DWH2. Van-e "e" betű a "szavak" tömb egyes szavaiban? Írjuk is ki a válaszokat! _ DWH3. Lehet-e bináris (kettes számrendszerbeli) szám a következő: 100201001? DWH4. A "sudo" tömb egy hibásan kitöltött sudoku rejtvény sorait tartalmazza. Melyik sorban van hibásan két "1"-es? (A tömb a következő feladat "sudoku.txt" fájljából átemelhető!) DWH5. A "sudoku.txt" szövegfájl egy hibásan kitöltött sudoku rejtvényt tartalmaz. Melyik sorban van hibásan két "1"-es? DWH6. Melyik a legelső prímszám 2019 után? DWH7. Egy osztály félévi tantárgyankénti jegyei a "jegyek.txt" fájlban vannak (egy sor, egy diák, hat jegy). Például: Első Elemér,4,5,3,2,4,4 Második Melinda,2,4,2,1,3,4 ..... Írjuk ki a bukott tanulókat! (Pl. Második Melinda - bukott)

HRD. Legnehezebb feladatok vegyesen - PHP + Scrach

HRD1. Adjuk meg egy háromszög A, B, C csúcsainak koordinátáit! Vizsgáljuk meg, hogy háromszög-e! Ha igen, tolja valamelyik csúcsát az origóba! - Mik az eltolt háromszög koordinátái? - Mekkorák az oldalai, szögei? - Scrach-ban ábrázolja is a háromszögeket! HRD2. A "matdoga.txt" fájl egy matematika dolgozat eredményeit tartalmazza. Egy-egy sorban a diák neve, majd az öt feladat pontjai állnak tabulátorral elválasztva. Minden feladat pontszáma maximum 10 lehet (természetesen 0 is). - Gyűjtsük ki egy tömbbe a 40 pontnál többet elért tanulók nevét! Írjuk is ki! - Ki szerezte a legtöbb pontot és mennyit? - Hány %-ot teljesítettek a tanuló az utolsó feladatnál? - Melyik feladatot oldották meg legsikeresebben a tanulók?

PHP feladat ötletek

matematika
	osztók
	prímek
	barátságos számok
nyelv
	monogram
	titkosítás
	statisztika (karakter, szó, mondat)
sport
	női foci
játék
	véletlenszámok - 13 pirossal
	lottó5
	sudoku
galéria (ér.tablók)
statisztika

Vissza a főoldalra