E. lecke (HTML5, CSS3, PHP5, JavaScript)


Új ???? (PHP manual)


Tudáspróba - 2. variáció (egyszerű feleletválasztós teszt PHP-vel és Javascripttel)

Ennek a lényege a következő: Egy egyszerű szerkezetű szövegfájlt alakít tesztté egy PHP és egy Javascript programpáros. Minden feladat egy kérdésből és két vagy több válaszból (max. 5) áll. A válaszok közt csak egy hibátlan van, ezt kell megjelölni, ezért 1 pontot kapunk. Hiba esetén egyszer javíthatunk, de ilyenkor már csak 0,5 pont jár. Az összes kérdés megválaszolása után törölhetjük válaszainkat vagy kérhetünk egy összesített (százalékos) értékelést.

Szükséges fájlok (tömörítve):A teszt adatfájljainak felépítése

Részletesebben az első öt sorról:

 1. a teszt címe
 2. a teszttel kapcsolatos információ (egy sor, de a <br> HTML paranccsal több sorra is törhető)
 3. a teszt szerzője (pl. Összeállította: xy)
 4. a tesz "születési dátuma" (pl. 2017.03.30.)
 5. a teszttel kapcsolatos linkek (források, hasonló kvízek, olvasmányok, de lehet egy üres sor is)

Az adatfájl elején pontosan öt sornak kell állnia, mert a 6. sort már kérdésnek értelmazi a feldolgozó program!

Részletesebben a "tesztelemekről":

 • minden kérdés egy szövegsor legyen, de ebben lehetnek HTML parancsok (pl. kép, link, egy <br> amivel többsorossá tehető a megjelenítés, felsorolás, sorszámozott lista vagy akár egy komplett táblázat)
 • a válaszok felépítése:
  - a válaszok is egysorosak
  - az első karakter mindegyik sorban egy tabulátor,
  - a válaszok közt csak egy helyes válasz lehet, ezt (a tab után) egy csillag jelölje (tehát a 2. karakter csillag)
 • az utolsó válaszok után egy üres sor álljon

Az adatfájl magyarázattal

Az adatfájl magyarázat nélkül

Kattints ide!


Az Javascript fájl (index1.js) első sorai (értékadások)

var grade = 0;    // pontszám
var count1 = 0;    // jó válaszok számlálója az üzenethez (mod 4)
var count2 = 0;    // rossz válaszok számlálója az üzenethez (mod 4)

var msg  = 6;    // üzenetek/hibaüzenetek száma
var msg1  = new Array(
  'Eltaláltad! Lottózzál!',
  'Szuper!',
  'A válasz hibátlan!',
  'Jó választás. A helyes választ adta!',
  'Rendben! Ügyes!',
  'Csak így tovább! A válasz helyes ...');
var msg2  = new Array(
  'Nem nyert! No még egyszer!',
  'Nem talált! No még egyszer!',
  'Nem, a válasz helytelen. Próbáld meg újból!!',
  'Hoppá! A válasz helytelen. Próbáld meg újra!',
  'A válasz helytelen. Gondold át, és próbáld meg újra!',
  'Sajnos nem ez a helyes válasz. Próbáld meg újra!');

function correct(qN, aN) {
 .....
 }

function showMessage(correct, count) {
 .....
 }

function showGrade() {
 .....
 }

A Javascript program a használt változók megadásával kezdődik. Látható, hogy az értékadás nagyon hasonlít a PHP-beli társához, csupán a "var" kulcsszót kell elé tenni (tömböknél pedig még a "new"-t).

Az első négy értékadás ezen számlálók kezdőértékét állítja be.

A következő két értékadásban adjuk meg azokat a szövegeket, amelyek közül (véletlenszerű választással) egyet kiír a Javascript program (jó válasz esetén a felsőkből, hibás válasznál az alsókból választ). Ezek természetesen módosíthatók, de bővíthető is a lista, csak ügyelni kell a határolójelekre (bővítéskor az "msg = 6" is javítandó!)!

A PHP által generált HTML kérdőív eseményvezérelt:

A Javascript további soraival nem foglalkozunk.


A kérdőív/form generálása (index2.php)

index2.php program kerete

 <?php

 echo "
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>PHP Quiz 2</title>
  <link rel='stylesheet' href='css/style2.css'/>
 </head>

 <body>
 ";

 $kod = $_GET['kd']; if ( $kod == '' ) { $kod = 'minta'; }  // hívás: prg?kd=name (.txt nélkül)
 $inp = "data/$kod.txt";

 if (!file_exists($inp)) {

  echo "<p style='padding-top:25%;text-align:center;font-size:64px;color:red;'>A \"$inp\" adatfájl nem létezik!</p>";

 } else {
  // Adatfájl beolvasása
  ...
  // Adatfájl elemzése
  ...
  // JavaScript változók feltöltése
  ...
  // Form megjelenítése
  ...
 }

 echo "
 </body>
 </html>
 ";

?>

Az index2.php program eleje "legyártja" a weboldal fejrészét, majd paraméterként bekéri (az index1.php-hez hasonlóan) az adatfájl nevét.

A program "lelke" a pirossal kiemelt elágazás, amely az adatfájl létezését vizsgálja, ha nincs, hibaüzenettel leáll. Ha van, akkor működni kezd a Javascripttel segített quiz (részletek a következő négy fülön), majd végül előállítja a formot lezáró dolgait, és a weboldal lábrészét.

Adatfájl beolvasása

  // Adatfájl beolvasása
  $t = array();
  $f = fopen ($inp,"r"); // $f - fájl azonosító
  while (!feof($f)) { array_push($t, chop(fgets($f,1024))); }
  fclose($f);

  $jojelzo = "*";  // ez jelzi a helyes választ
  $ind_ekerd = 5;  // első kérdés indexe (0,1,...)
  $BD = array('0','B','D','T','P','V');  // válaszok betűjele

Magyarázat soronként:

 1. Az adatfájl sorait tároló üres tömb létrehozása
 2. Az adatfájl megnyitása olvasásra (r - read), a "$f" azonosítja a fájl (így később nem kell megadni a nevét)
 3. Elöltesztelő ciklus (while), míg nincs vége a fájlnak (feof):
  - a fájlt egy sorának olvasása (fgets), maximum 1024 byte-ot
  - sorvég levágása (chop)
  - a beolvasott sor beszúrása a $t tömb végére (array_push)
 4. A nyitott fájl lezárása
 5. A helyes választ jelző karaktert tesszük változóba
 6. Az adatfájl elején címek, szerző, stb. szerepel, itt adjuk meg ezek számát
 7. Egy hatelemű tömb definiálása, ezekkel a betűkkel jelöljük a válaszokat (az elsőt /0./ nem használjuk, tehát maximum 5 válasz lehet; a betűk hasonló hangzásúak /súgás ellen/)

Adatfájl elemzése

  $cim  = $t[0];  // teszt megnevezése 1.
  $info  = $t[1];  // információ
  $szerzo  = $t[2];  // szerző(i)
  $datum  = $t[3];  // dátuma
  $forras  = $t[4];  // forrása(i)

  $ansdb = '0'; $keydb = '0'; $trydb = '0';  // JavaScript változók "feje" 2.
  $kerdb = 0;  // kérdés sorszáma
  $ind = $ind_ekerd;  // ugrás az első kérdésre
  do { 3.
   $kerdb++;  // kérdések számolása 5.
   $ind++;  // első válaszra áll
   $valdb = 0;
   do { 4.
     $valdb++; 6.
     if (substr($t[$ind],1,1) == $jojelzo) { 7.
      $jossz = $valdb;
      $t[$ind] = substr($t[$ind],2); // tab és jelző le
     } else {
      $t[$ind] = substr($t[$ind],1); // tab le
     }
     $ind++; 8.
   } while ($t[$ind] != ''); // üres sornál kilép
   $ansdb .= ",$valdb"; 9.
   $keydb .= ",$jossz";
   $trydb .= ",0";
   $ind++;  // üres sor átlépése
  } while ($t[$ind] != ''); // a második üres sornál kilép
 1. a teszt alapadatainak elhelyezése a "$t" tömbből egyedi változókba
 2. az "ansdb","keydb","trydb" stringváltozók kezdőértékeinek beállítása (majd tömbökbe tesszük ezeket, de a 0. elemüket nem használjuk fel); a "$kerdb" numerikus változó beállítása; "$ind" beállítása 5-re (tehát az index az első kérdés sorára mutat)
 3. külső ciklus – kérdésenként végzi az adminisztrációt (lásd 5. és 9. pont)
 4. belső ciklus – üres sorig fut, tehát egy kérdéshez tartozó összes választ feldolgozza
 5. változók növelése kérdésenként ($kerdb jelzi a kérdés sorszámát), illetve a belső ciklus "$valdb" kezdőértékének beállítása
 6. változó növelése (ez a ciklusváltozó, a válasz sorszámát jelzi)
 7. elágazás aszerint, hogy a válasz első (0.) "tab" karaktere után * van-e, ha igen, megjegyezzük ezen válasz sorszámát ($jossz); mindkét esetben leszedjük a felesleges "tab" illetve "*" karaktereket a sor elejéről
 8. ciklusváltozó növelése (ez mindig arra a sorra mutat, amelyet szeretnénk feldolgozni)
 9. a belső ciklusban gyűjtött adatok "hozzáragasztása" a megfelelő változók végéhez; ciklusváltozó növelése

JavaScript változók feltöltése/átadása

  echo "<script language='JavaScript'>\n";
  echo "\tvar numQ   = $kerdb ;\n";  // kérdések száma összesen
  echo "\tvar answers = new Array( $ansdb ) ;\n";  // válaszok száma a kérdésenként
  echo "\tvar key   = new Array( $keydb ) ;\n";  // helyes válasz sorszáma kérdésenként
  echo "\tvar tryAgain = new Array( $trydb ) ;\n";  // hibaszámláláshoz kérdésenként
  echo "</script>\n";
  echo "<script language='JavaScript' src='index2.js'></script>\n";
 1. JavaScript betét kezdetét jelző utasítás elhelyezése a HTML oldalba
 2. a "$kerdb" PHP változó értékének átadása a "numQ" JavaScript változónak
 3. az "$ansdb" PHP sztringváltozó (elemek vesszővel elválasztva) elhelyezése az "anwers" JavaScript tömbbe
 4. az "$keydb" PHP sztringváltozó (elemek vesszővel elválasztva) elhelyezése a "key" JavaScript tömbbe
 5. az "$trydb" PHP sztringváltozó (elemek vesszővel elválasztva) elhelyezése a "tryAgain" JavaScript tömbbe
 6. JavaScript betét befejezését jelző utasítás elhelyezése a HTML oldalba
 7. az "index2.js" külső JavaScript script program megadása

Nézzük meg a futó script (../quiz/index2.php?kd=minta) forrását, jól látható a fenti 7 utasítás hatása!

Form megjelenítése

  echo "<p class='h1'> $cim </p>\n"; 1.
  echo "<p class='h2'> $info </p>\n";

  echo "<div id='but'><a href='..'>Vissza a kezdőoldalra!</a></div>\n\n";
  echo "<form id='form' method='post'>\n";

  $at = explode(",",$ansdb); $kt = explode(",",$keydb);  // PHP tömbbe 2.
  $ind = $ind_ekerd;  // ugrás az első kérdésre
  for ( $i=1; $i<(1+$kerdb); $i++ ) { 3.
   $ii = $i; if ($i<10) { $ii = "&nbsp;".$i; } 5.
   echo "<p class='kerdes'><span class='ssz'>$ii.</span>$t[$ind]</p>\n"; 6.
   $ind++;
   echo "<table class='t1'>\n"; 7.
   echo "<col class='c1'><col class='c2'><col class='c3'>\n";
   for ( $j=1; $j<(1+$at[$i]); $j++ ) {  // válaszok 4.
     $inp = "<input type='radio' name='V$i' onclick='correct($i,$j);'>"; 8.
     echo "<tr>\n"; 9.
     echo "\t<td>$inp</td>\n\t<td>$t[$ind]</td>\n\t<td>$BD[$j]</td>\n";
     echo "</tr>\n";
     $ind++;
   }
   echo "</table>\n\n"; 10.
   $ind++;
  }
 echo "
 <div id='resub'> 11.
  <button type='reset'>Törlöm az előző válaszaimat!</button>   
  <button type='submit' onclick='showGrade();'>Rendben, jöhet az értékelés!</button>
 </div>

 </form> 12.
 <p class='h3'>$szerzo ($datum)</p>
 <p class='h4'>$forras</p>
 <div id='but'><a href='..'>Vissza a kezdőoldalra!</a></div><br>
 ";
 1. cím, alcím, visszaugró link kiírása; "form" kezdete
 2. sztringek tömbbe írása (vessző határolja az elemeket); index növelése
 3. külső ciklus, amely egy-egy kérdést kezel
 4. belső ciklus, a válaszok elemzésére/kiírására szolgál
 5. kérdés előtti sorszám előállítása, ha egyjegyű, tesz elé egy nem "lenyelhető" space-t (&nbsp;)
 6. aktuális kérdés kiírása (sorszámozva); index növelése (rááll az első válaszra)
 7. válaszok táblázatba írásának előkészítése; három oszlop lesz, itt állítjuk be ezek jellemzőit
 8. a válasz előtti rádiógomb elkészítése úgy, hogy majd rákattintva meghívja a "correct()" JavaScript függvényt (részletek az index2.js-ben)
 9. a táblázat egy sorának kiírása (előbbi rádiógomb, válasz szövege, megfelelő betűjel)
 10. táblázat zárása; index növelése
 11. "reset" és "submit" gombok létrehozása, utóbbira kattintva meghívódik a "showGrade()" JavaScript függvény (részletek az index2.js-ben)
 12. "form" vége; információk, visszalink kiírása

Másoljuk le az "indexD.php" fájlt "indexE.php", a "mainD.css" fájlt "mainE.css", valamint a "menuD.inc" fájlt "menuE.inc" néven és javítsuk át a rá való hivatkozásokat!