Logó{CSS3 Tutoriál}

Bevezetés

Elõszó

Ezen tutoriál segítségével a CSS (lépcsõzetes stíluslapok) szabvány használatát sajátíthatjuk el.

Elõször a CSS és a HTML összekapcsolásáról lesz szó. Majd a CSS szabályainak és szelektorainak szintaxisával ismerkedhetünk meg. Végül pedig a CSS tulajdonságokat soroljuk fel tematikusan fejezetekre bontva. Ahol csak lehetséges, példák segítik az anyag gyorsabb megértését, valamit minden fejezet végén feladatok segítik az ismeretek elmélyítését.

A tutoriál magába foglalja a CSS3 által nyújtott újdonságokat is. Mivel ez a szabvány még jelenleg is kidolgozás alatt áll, a különbözõ böngészõk nem támogatják õket egységesen. Jelenleg vannak olyan szabályok, amiket egyetlen jelentõs böngészõ sem támogat.

A tutoriál megértéséhez elengedhetetlen a HTML jelölõnyelv legalább alapfokú ismerete.


Tárnok Tamás Attila - CSS3 Tutoriál - 2010