Mintapéldák algoritmussal

Numerikus problémák

 1. Pitagorasz tétel megoldása
 2. Az "N" szám osztói
 3. "N" prím-e ?
 4. Primek kiírása "FH"-ig
 5. Sinus tétel megoldása
 6. Cosinus tétel megoldása
 7. Táblázat kiírása (n,n2,gyök(n))

Szövegkezelő problémák

 1. Szöveg kiírása visszafelé
 2. Mondat "e" betűinek megszámlálása
 3. Szövegrész keresése
 4. A "74"-ben születettek kiírása
 5. A leghosszabb név kiválasztása

Algoritmusok itt lenn

Feladatmegoldások/algoritmusok

 1. Pitagorasz tétel megoldása
   Be : a, b  [a, b > 0 a befogók]
   c = gyök(a*a + b*b)
   Ki : " Az átfogó : "; c

 2. Az "N" szám osztói    
   Be : N   [N > 0 és egész]
   Ciklus osz = 1-től N-ig
     ha OSZ / N , akkor Ki : OSZ [osztója]
   Ciklus vége

 3. "N" prím-e ?       
   Be : N   [N > 0 és egész]
   DB = 0
   Ciklus OSZ = 1-től N-ig
     ha OSZ / N , akkor DB = DB + 1
   Ciklus vége
   ha DB = 2 , akkor   Ki : N ; "prímszám"
         egyébként Ki : N ; "nem prím"

 4. Primek kiírása "FH"-ig   
   Be : FH   [FH > 2 és egész, eddig a határig írjuk ki a prímeket]
   Ciklus N = 1-től FH-ig
     DB = 0
     Ciklus OSZ = 1-től N-ig
       ha OSZ / N , akkor DB = DB + 1
     Ciklus vége
     ha DB = 2 , akkor Ki : N,
   Ciklus vége

 5. Sinus tétel megoldása   
   Be : a, alfa, beta  [a > 0 oldal, 0 < alfa, beta < 180 fok szögek]
   PI = 3.1415....
   ARad = alfa * PI / 180
   BRad = beta * PI / 180
   b = a * sin(BRad) / sin(ARad)
   Ki : "A 'b' oldal : " ; b

 6. Cosinus tétel megoldása  
   Be : a, b, gamma  [a, b > 0 oldalak, 0 < gamma < 180 fok szög]
   PI = 3.1415....
   DRad = gamma * PI / 180
   c = gyök(a*a + b*b - 2*a*b* cos(DRad))
   Ki : "A 'c' oldal : " ; c

 7. Táblázat kiírása (n,n*n,gyök(n))
   Be : K, V, L  [K - kezdőérték, V - végérték, L - lépésköz]
   Ki : fejléc
   Ciklus i = K - tól V - ig L lépésközzel
     Ki : i, i*i, gyök(i)
   Ciklus vége

 8. SzÖveg kiírása visszafelé 
   Be : S    [nem üres szöveg]
   Ciklus p = (S hossz)-tól 1-ig lépésköz -1
     Ki : S p. karaktere ;
   Ciklus vége

 9. Mondat "e" betűinek megszámlálása 
   Be : S    [nem üres szöveg]
   DB = 0
   Ciklus p = 1-től S hosszá-ig
     ha (S p. karaktere = "e"), akkor DB = DB + 1
   Ciklus vége
   Ki : "Az 'e' betűk száma : " ; DB

 10. SzÖvegrész keresése    
   Be : S    [nem üres szöveg]
   Be : R    [nem üres szöveg]
   HS = az S hossza
   HR = az R hossza
   P = 1
   Ciklus, míg (R = (S P-től HR hosszú része)) vagy (P > HS-HR)
     P = P + 1
   Ciklus vége
   ha P <= HS-HR , akkor Ki : "A részszöveg " ; P ; "-től kezdődik"
           egyébként Ki : "A részszöveg nem található"

 11. A "74"-ben születettek kiírása   
   Be : N   [osztálylétszám N > 10 és egész]
   NEV (1..N) feltöltése [tanuló neve]
   EV  (1..N) feltöltése [születési év]
   Ciklus I = 1-től N-ig
     ha EV(I) jobboldali 2. kar. = "74" , akkor Ki : I, NEV(I)
   Ciklus vége

 12. A leghosszabb név kiválasztása    
   Be : N   [osztálylétszám N > 10 és egész]
   NEV (1..N) feltöltése [tanuló neve]
   MAX = NEV(1)
   Ciklus I = 2-től N-ig
     ha NEV(I) hossza > MAX , MAX = NEV(I) hossza
   Ciklus vége
   Ki : "A leghosszabb nev " ; NEV(MAX)