Elemi programozási feladatok

 1. Kérj be egy szögértéket fokban, írasd ki a tangensét!
 2. Adott egy szög kotangense, írasd ki fokban a szög értékét!
 3. Kérd be a-t, b-t, c-t, s írasd ki az ax2+bx+c polinom zérushelyeit!
 4. Írassuk ki a 0-tól 100-ig a számokat úgy, hogy egy sorban 10 szám legyen!
 5. Írassuk ki n-től m-ig az 5-tel osztható számokat, n nem feltétlenül kisebb, mint m!
 6. Írassuk ki n-ig a prímszámokat!
 7. Írassuk ki n-ig a tökéletes számokat!
 8. Írassuk ki n-ig azokat a számokat, melyek oszthatóak x-szel, és a számjegyeik összege y!
 9. Kérj be egy forint összeget, írasd ki minimális számú címlettel!
 10. Legnagyobb közös osztóját két számnak!
 11. Legkisebb közös többszörösét két számnak!
 12. Kérd be egy háromszög oldalait, írasd ki, hogy hegyes-, derék-, vagy tompaszögű!
 13. Írasd ki n faktoriálisát!
 14. Írasd ki a Fibonacci sorozat első 10 elemét!
 15. Adott egy számtani sorozat esetén a1, d, n. Írasd ki az elemeket!
 16. Adott egy mértani sorozat esetén a1, q, n. Írasd ki az elemeket!
 17. Adott a P0 pont az x0, y0 koordinátájával, s környezetének egy r sugara. Kérj be egy pontot két koordinátájával, s írasd ki, hogy a környezetbe, a környezet határára, vagy a környezeten kívül esik! (Nyílt a környezet.)
 18. Kérj be 3 valós számot, írasd ki növekvő sorrendben!
 19. Írasd ki az angol ábécé betűit "A"-tól "Z"-ig!
 20. Írasd ki az angol ábécé minden második betűjét "z"-től "a"-ig!
 21. Kérj be egy sztringet, s írasd ki betűnként, mindegyiket új sorba!
 22. Kérj be egy sztringet, s írasd ki visszafele!
 23. Kérj be egy sztringet, s írasd ki minden második betűjét!
 24. Töltsünk fel egy 10 elemű tömböt sztringekkel. Írassuk ki a tömb elemeit csupa nagybetűvel!
 25. Kérjen be egy karakterláncot és írja ki úgy, hogy minden betűt duplázza!
 26. Töltsön fel egy 10 elemű tömböt egészekkel, és írassa ki fordított sorrendben!
 27. Töltsön fel egy 10 elemű tömböt karakterekkel, és írassa ki fordított sorrendben!
 28. Kérj be egy nevet, s írasd ki, hogy férjes asszonyról van-e szó (azaz az utolsó 2 betűje a "né" részstringet alkotja)!
 29. Kérj be egy állomány nevet, s írasd ki, hogy program-e (".com", ".exe", ".bat" az utolsó 4 karaktere)!
 30. Dobj n-et kockával, írasd ki az egyes esetek számát, s a dobások átlagát!
 31. Írasd ki hátultesztelő ciklussal 0-tól 100-ig a 3-al osztható számokat!
 32. Írasd ki elöltesztelő ciklussal 100-tól visszafelé 13-ig a páros számokat!
 33. Kérj be számokat 0 végjelig, írasd ki a számtani átlagukat!
 34. Kérj be egy szöveget, s minden benne lévő nagy betűt alakíts át kis betűre, majd írasd ki!
 35. Kérj be kilenc számot, írasd ki 3x3-as mátrix alakban!
 36. Kérj be 5 számot, írasd ki növekvő sorrendben!
 37. Kérj be 5 sztringet, írasd ki csökkenő sorrendben!
 38. Kérj be egy 3x3-as mátrixot, írasd ki az elemek átlagát, a sorok összegét, a legnagyobb elemét a mátrixnak!
 39. Kérd be 4 könyv adatait (cím, szerző, ár), majd írasd ki ár és cím szerinti sorrendben!
 40. Sorsoljuk ki az 5 ötöslottó számot!
 41. Olvassunk be egy sztringet, és írjuk ki a benne előforduló betűket!
 42. Írj eljárást, mely megnöveli az első paraméter értékét a második duplájával! (duplaz(a,b))
 43. Írj függvényt, mely visszaadja 2 szám lnko-ját! (lnko(a,b))
 44. Írj eljárást, mely kicseréli a két valós paraméter értékét! (csere(a,b))
 45. Írj eljárást, mely kiír egy piros A betűt a megadott pozícióba! (kiir(x,y))
 46. Írj függvényt, mely a faktoriálist számolja rekurzív módon! (f(n))
 47. Írj függvényt, mely a faktoriálist számolja nem rekurzív módon! (f(n))
 48. Írj rekurzív függvényt pozitív egész kitevőjű hatvány kiszámítására!
 49. Írj rekurzív függvényt a Fibonacci sorozat egy tagjának kiszámítására!
 50. Írj eljárást, amely a paraméterként megadott (10 elemű real) tömböt kiír a képernyőre.
 51. Írj függvényt, amely két paraméterként megadott 10 elemű real tömbnek kiszámítja a skalár szorzatát.
 52. Írj függvényt, amely visszaadja a paraméterként megadott tömb elemeinek az összegét! (A tömb 10 integer elemű.)
 53. Írjunk függvényt, amelynek visszatérési értéke y az x-ediken. (x,y valós).
 54. Írj eljárást, mely egy stringet nagybetűssé konvertál!
 55. Írj függvényt, mely egy stringet nagybetűssé konvertál!
 56. Írjunk egy lowcase nevű függvényt, amely a paraméterként megadott karaktert kisbetűvé konvertálja, ha az nagybetű, egyébként pedig az eredeti karaktert adja vissza.
 57. Írj eljárást, mely a egy hangot egy adott ideig megszólaltat. Paraméterek: hangmagasság, időtartam.
 58. Írj eljárást, mely egy színes téglalapot "kirajzol" a karakteres képernyőre. (Definiál egy ablakot, és a megfelelő színűre festi.) Paraméterek: a téglalap koordinátái, színe.
 59. Írj eljárást, amely aláhúzva kiír egy sztringet adott pozícióba! (Grafikus képernyőre.)
 60. Írj eljárást, amely kirajzol egy szabályos háromszöget. Paraméterei: a háromszög oldal hosszúsága és súlypontjának a koordinátái.
 61. Írj programot, amely menüből választhatóan rajzol ki kört, háromszöget, illetve téglalapot!
 62. Írj programot, amely bekéri egy háromszög csúcsainak a koordinátáit és a színét (3 szín közül választhatunk) és kirajzolja.
 63. Írj programot, mely bekér egy háromszöget csúcsai koordinátáival, kirajzolja, majd kiírja, hogy szabályos-e!
 64. Írj programot, mely bekér egy háromszöget csúcsai koordinátáival, kirajzolja, majd kiírja, hogy derékszögű-e!
 65. Írj programot, mely bekér egy háromszöget csúcsai koordinátáival, majd kirajzolja súlyvonalaival együtt!
 66. A putpixel eljárás segítségével rajzolj kört!
 67. Véletlen színnel sugárral és elhelyezkedéssel rajzolj köröket a képernyőre!
 68. Billentyűkkel mozgass egy kört a képernyőn!
 69. Írd ki az egész számokat 1-től 30-ig a grafikus képernyőre!
 70. Írd ki az ASCII táblázatot 128-tól 170-ig a grafikus képernyőre!
 71. Egy kör pattogjon vízszintes vonal mentén a képernyőn!
 72. Rajzoltass véletlen sugarú köröket, melyek illeszkednek a képernyő átlójára!
 73. Írj programot, mely egy szabályos hatszöget rajzol ki!
 74. Írjon programot, mely a grafikus képernyő középpontjából kiindulva véletlenszerűen egymáshoz kapcsolódó szakaszokat rajzol!
 75. Írjon programot, amely egy fájlba egész számokat ír!
 76. Írjon programot, amely egy fájlból fordított sorrendben kiolvassa az egész számokat, és kiírja a képernyőre!
 77. Írj programot, amely egy típusos állományba egész számokat ír! A számsorozat végét a 0 jelezze. Miután befejeződött a fájl feltöltése, a program olvassa vissza az állományból minden harmadik számot, és írja ki a képernyőre.
 78. Írjon programot, amely egy már létező fájl végébe valós számokat ír!
 79. Írjon programot, amely egy fájlból fordított sorrendben kiolvassa a benne tárolt egész számok közül minden másodikat, és kiírja a képernyőre!
 80. A nevek.dat fájl elemei sztringek. Írjunk programot, amely a fájl minden "a" betűvel kezdődő elemét kiírja a képernyőre.
 81. A nevek.dat fájl elemei sztringek. Írjunk programot, amely sorba rendezve kiírja a sztringeket. (Feltételezhetjük, hogy a fájlban max. 50 sztring van.)
 82. A nevek.dat fájl elemei sztringek. Hozzuk létre az ujnevek.dat fájlt, amely az eredeti fájl 10 karakternél hosszabb elemeit tartalmazza.
 83. A doga.dat fájlban rendezetlen rekordok vannak. Egy rekord szerkezete:
          nev: string[20];
          fizetes:real;
  Hozzunk létre egy név szerint rendezett állományt az eredeti fájl elemeiből! (A fájlnak max. 30 eleme van.)
 84. A tanulok.dat fájl elemei az alábbi szerkezetű rekordok:
          record
                nev: string[30];
                osztondij:real;
          end
  Írjunk programot, amely kiírja annak a tanulónak a nevét és ösztöndíját, akinek a legtöbb az ösztöndíja!
 85. Deklaráljunk egy rekord típust, amely egy könyv 3 jellemzőjét tartalmazza! Írjunk programot, amely egy végjelig beolvas rekordokat és eltárolja egy fájlba, majd kiírja a rekordokat!
 86. Írjon programot, amely egy szövegfájlt soronként kiír a képernyőre!
 87. Írjon programot, amely egy szövegfájl minden második sorát kiírja a képernyőre!
 88. Írj programot, amely egy szöveges állomány minden sorát duplázva kiírja a képernyőre!
 89. Írjon programot, amely hozzáír sorokat egy szövegfájlhoz!
 90. A vizs1.txt szöveges állományban neveket tároltunk el, minden sorban egyet. A program rendezze ezeket névsor szerint, és írja ki a képernyőre!
 91. Írj programot, amely megszámolja, hogy egy szövegfájl hány karakterből áll!
 92. Adott a regi.txt szöveges állomány. Hozzuk létre az uj.txt állományt úgy hogy az a régi minden második sorát tartalmazza!
 93. Írjunk programot, mely saját forráslistáját kiírja a képernyőre!
 94. A billentyűzetről olvassunk be * végjelig sztringeket és fűzzük fel őket egy láncolt listára!
 95. Írjon függvényt, mely a rendszeridő századmásodperc összetevőjéből előállít egy véletlen számot a 0..9 intervallumban!
 96. Írjon unitot, s ezt használó programot, mely lehetővé teszi a SZAKASZ(X1,Y1,X2,Y2) eljárás használatát!
 97. Jelenítsünk meg véletlen színnel véletlen karaktereket a képernyőn!
 98. Listázzuk ki az aktuális könyvtár tartalomjegyzékét!
 99. Írjon programot, amely kiírja a képernyőre az angol nagybetűs ABC-t!