Feladatgyűjtemény egyszerűbb algoritmusokra

Tartalomjegyzék

 1. Feladatok szövegkezelésre
 2. Feladatok szövegfájlokra
 3. Feladatok típusos fájlokra
 4. Feladatok típus nélküli fájlokra
 5. Vegyes feladatok

Szövegek kezelése

 1. Számoljuk meg egy szóban az "e" betűket !
 2. Számoljuk meg egy szövegben szereplő szavakat !
 3. Döntsük el, hogy van-e egy szóban "j" betű !
 4. Döntsük el, hogy van-e egy szóban "ly" betű !
 5. Döntsük el, hogy egy beírt szöveg lehet-e filenév ! (név.kit)
 6. Fordítsuk meg egy szövegben szereplő betűket !
 7. Írjuk ki a személyi számból a születési adatokat ! (19éé.hh.nn)
 8. Alakítsuk át egy szövegben levő kisbetűket nagybetűkké !
 9. Írjunk kezdőbetűkkel vagy sorszámokkal működő menüt !
 10. Írjuk meg egy program befejező részét: befejezi ? (I/N) !
 11. Kérjünk be egy nevet, majd a családi és utónevet írjuk külön sorba !
 12. Kérjünk be billentyűzetről egy egész számot !
 13. Add meg egy szó vagy mondat első, utolsó karakterét (betűjét) !
 14. Add meg egy mondat első, utolsó szavát !
 15. Fordítsd meg egy szó vagy mondat összes karakterét !
 16. Fordítsd meg egy mondat összes szavát !
 17. Fordítsd meg egy mondat összes szavát, a szavakon belül a betűket !
 18. Tedd át a végére egy szó első betűjét ill. egy mondat első szavát !
 19. Tedd az elejére egy szó utolsó betűjét ill. egy mondat utolsó szavát !
 20. Írd ki ritkítva egy szó vagy mondat karaktereit !
 21. Írd ki piramis-szerűen egy szó vagy mondat karaktereit !
       H
     H  A
   H  A  L
 22. Benne van-e a megadott karakter egy szóban ?
 23. Benne van-e a megadott szó egy mondatban ?
 24. Írd ki egy szó vagy mondat magánhangzóit, mássalhangzóit !
 25. Van-e kettős betű az adott szóban, mondatban ?
 26. Van-e mély ill. magas magánhangzó az adott szóban, mondatban ?
 27. Milyen hangrendű a megadott szó (magas, mély vagy vegyes) ?
 28. Hány "a" betű van a mondatban ?
 29. Hány "a" betű van a mondat első szavában ?
 30. Hány "a" betű van a mondat második szavában ?
 31. Hány betűsek a mondat egyes szavai ?
 32. Egy vers sorai egy tömbben vannak elhelyezve
  • Hány karakteres a vers?
  • Írassuk ki minden sor hosszát!
  • Milyen gyakori az "e" magánhangzó?
  • Milyen gyakori az "a" magánhangzó?
  • Milyen gyakori a " " a versben?
  • Milyen gyakori a "k" mássalhangzó?
  • Hány írásjel van a versben?
  • Forgassuk meg a vers sorait (egyszer, többször)!
  • Tükrözzük a vers sorait a középső sorra!
  • Tükrözzük a vers sorait a sor középső karakterére!
  • Nagybetűsítsük a verset!
  • Titkosítsuk a verset!

Feladatok szövegfájlokra

 1. Egy szövegfájlban lévő neveket
  - lassan gördítsünk felfelé
        baloldalra kiírva
        baloldalra színesen kiírva
        baloldalra, betűket egymástól távolabb kiírva
        baloldalra kiírva, elöl legyen a keresztnév
        a sorba szimmetrikusan kiírva
        a vezeték és keresztnév közti spacet szimmetrikusan kiírva
        vezetéknév az 5., keresztnév a 55. oszlopban kezdődjön, végződjön
  - lassan kiírva vízszintesen gördítsünk balra
  - lassan kiírva vízszintesen gördül be balról a vezeték, jobbról a keresztnév !
 2. Egy szövegfájlban lévő neveket úgy írjunk ki, hogy
  - először a legrövidebb neveket írja ki
  - először a legrövidebb neveket írja ki a sorba szimmetrikusan !
 3. Egy fájl soraiban számok állnak (változó darabszámban).
  - Mekkora egy adott sorban lévő számok összege ?
  - Mekkora a sorokban lévő összes számok összege ?
 4. Írd ki egy fájlba a Pascal háromszög sorait !
 5. Írj szövegfájlba 100 kártyaleosztást !
 6. Egy szövegfájl egy sorában pozitív vagy negatív szám áll. Válogassuk szét ezeket előjel szerint két külön fájlba !
 7. Egy szövegfájl soraiban egy cég dolgozóinak adatai vannak név, fizetés sorrendben. Mekkora a dolgozók átlagfizetése ?
 8. Egy szövegfájl soraiban egy cég dolgozóinak adatai vannak név, januári, februári, ...., decemberi bruttó fizetés sorrendben.
  - Mekkora az egyes dolgozók össz és átlagfizetése ? Írd fájlba !
  - Mekkora a dolgozók átlagfizetése májusban ?
  - Mekkora a dolgozók átlagfizetése az egyes hónapokban ?
 9. Három szövegfájl soraiban egy cég dolgozóinak egy-egy évi adatai vannak név, januári, februári, ...., decemberi bruttó fizetés sorrendben.
  - Készíts egy fájlt a három év fizetéseinek összegéről !
  - Készíts egy fájlt az egyes évi fizetések összegéről !
 10. Egy fájl soraiban egy távolugró verseny eredményei állnak: név, 1. ugrás hossza, 2. ugrás hossza, ..., 6. ugrás hossza. Írd át a sportoló nevét és leghosszabb ugrását egy másik fájlba !
 11. Készítsd el egy adott meghajtón lévő fájlok listáját átirányítással ! Válogasd ki a fájlból egy másik fájlba a futtatható fájlokat !
 12. Egy szövegfájl soraiban másodfokú egyenletek együtthatói állnak. Írjuk fájlba a megfelelő másodfokú egyenlet megoldásait !
 13. Egy szövegfájl soraiban személyi számok állnak. Válogassuk ki egy fájlba a hibás személyi számokat ! (jó, ha j1*1+j2*2+...+j10*10 11-el való osztási maradéka egyezik az utolsó, 11. jeggyel)
 14. Töltsünk fel egy szövegfájlt 52 hétre való lottószámmal ! (Soronként öt lottószám az ötös lottóhoz, nem baj ha egyenlők is vannak.)
  - Rendezzük egy másik fájlba ezeket nagyság sorrendbe !
  - Válogassuk ki a hibásakat (egyenlő számok) !
 15. Egy fájl soraiban két nagy szám áll (maximum 20 jegyű). Írd be az összegüket a másik fájlba !
 16. Egy szövegfájl soraiban tanulók nevei állnak névsorba rendezve. Illesszünk be egy újonnan érkezett tanulót !
 17. Egy szövegfájl soraiban az áru neve, mennyisége, mértékegysége és ára állnak. Növeljük meg az árakat egy új fájlba írva az adatokat a következőképpen: 20 %-kal, ha mértékegysége kg, különben 25 %-kal !
 18. Egy szövegfájl soraiban két egész szám után egy alapművelet jele áll (pl. 12 3 / vagy 77 33 +). Írjuk az alapműveletek eredményeit egy új fájlba !
 19. Egy szövegfájl 20 sora úgy épül fel, hogy véletlenszerűen minden második karakterpozíciójára D, O vagy S betű került (20 darab). Hányszor szerepel a 20x20-as táblázatban a DOS szócska ?
 20. Adjunk össze tetszőleges hosszúságú számokat !
 21. Irjuk ki a x.TXT fájlból az osztálynévsort sorszámozva !
 22. Irjuk ki a x.TXT fájlból az osztálynévsort két oszlopba rendezve !
 23. Irjuk ki a x.TXT fájlból az osztálynévsort fordított sorrendben !
 24. Irjuk ki a x.TXT fájlból az utolsó sort és a sorszámot !
 25. Irasd ki 22 soros lapokra tördelve a megadott z.TXT szövegfájlt !
 26. Irjuk az xy.TXT fájlba a x.TXT és a y.TXT névsorait !
 27. Rendezve írassuk ki az R.TXT fájlba az előbbi fájl neveit !
 28. Konvertáld csupa nagybetűsre a megadott angol szöveget !
 29. Csinálj 5 karakteres baloldali margót a szövegfájlba !
 30. Szedd ki az üres sorokat a megadott szövegfájlból !
 31. Szúrj be egy 26 kódú (hexa 1A) karaktert egy szöveg 3. sorába, majd olvasd be a fájlt a PE3 szövegszerkesztővel !
 32. Irassuk ki egy DFB fájl rekordjait, ha tudjuk hogy milyen hosszú egy rekord és milyen hosszú a fájl fejrésze !
 33. Tükrözzük egy szövegfájl sorait a sor 'közepén' lévő karakterre !
 34. Tükrözzük egy szövegfájlt sorait a fájl 'közepén' lévő sorra !
 35. Van-e a megadott szövegfájlnak 35 karakteres sora ?
 36. * Igazítsuk ki egy fájl sorait úgy, hogy a fájl mindkét oldala "egyenes" legyen !
 37. * Keress meg egy adott méretű fájlt a megadott meghajtón ! (a 'DIR /s > input.txt' DOS parancs az összes fájlt szöveges fájlba teszi)
 38. * Készíts statisztikát egy szövegfájlban előforduló karakterek gyakoriságáról! (Az eredményeket rakd egy szövegfájlba!)

Feladatok típusos fájlokra

 1. Irjuk ki a 10 és 20 közti számok négyzetét egy N.DAT fájlba ! Nézzük meg a fájlt hexadecimálisan is (FAR MANAGER) !
 2. Irjuk ki az angol ABC nagy és kisbetűit ! Nézzük meg !
 3. Irjuk ki a prímeket a PRIM.DAT fájlba 1000-ig ! Nézzük meg !
 4. Melyik a 100. prím ?
 5. Prím-e a 923 ? Ellenőrizzük a PRIM.DAT fájlból !
 6. Irjuk át az osztálynévsort szöveges fájlból típusosba !
 7. Olvassuk el a fájlt szekvenciálisan !
 8. Olvassuk be a 13. rekordot !
 9. Olvassuk el a fájlt visszafelé !
 10. Cseréljük ki a fájl 13. és utolsó elemét !
 11. Irjuk ki az osztály névsorát és a testvérek számát !
 12. A NEVNAP.TXT szöveges fájlban a névnapok vannak naptári sorrendben.
  • Írja át a keresztneveket a NEVNAP.DAT típusos fájlba a lehető legtakarékosabban !
  • Adja meg a fájl alapján egy adott napra (pl. 123.) eső névnapot!
  • Keressen meg egy megadott nevet (hányadik napra esik) !
  • Módosítson egy adott napra eső nevet !
 13. Vágjunk rövidebbre egy megadott fájlt ! (Az új hosszt bekérjük, leellenőrizzük, s csak utána vágunk!)
 14. Írjuk fel egy típusos fájlba :
  • a prímeket
  • a háromjegyű Amstrong számokat (jegyek köbeinek összege a szám)
  • a tökéletes számokat (valódi osztók összege maga a szám) !
 15. Ha nincs felső határ, kérjük be !
 16. Írjuk fel egy típusos fájlba egy osztály felelőinek nevét (30 karakter) és kapott érdemjegyét (1 karakter) :
  • egy stringként kezelje az adatot
  • egy rekordként kezelje az adatot !
 17. Írja fel másodfokú egyenletek együtthatóit és utána a gyökeit egy típusos fájlba ! (Ha nincs gyök, két "-" jelezze ezt.)
 18. Döntse el, hogy a megadott két fájl azonos-e, ha nem, akkor hol térnek el először egymástól.
 19. Keressen egy adott byte-ot vagy byte-sort egy megadott fájlban.
 20. Cserélje fel a megadott fájlban a "Tab" (09) karaktereket megadott számú "Space" (32) karakterre.
 21. Szedje ki egy dBase adatállomány rekordjait egy szöveges állományba ! (Próbálja úgy is, hogy a rekord töröltségét jelző első byte nem szerepel az új állományban !)
 22. Keressen meg egy nevet egy ismert szerkezetű DBF állományban !
 23. * Elemezd egy dBase állomány jellemző adatait a fejrész alapján !

Feladatok típus nélküli fájlokra

 1. * Elemezd egy dBase állomány jellemző adatait a fejrész alapján !

Vegyes feladatok

  Matematikai jellegű problémák

 1. Írassuk ki a számítógéppel a 13-al osztható kétjegyű számokat !
 2. Írjuk ki táblázatszerűen a 8.20, 8.21 ... 8.55 számot gyökét !
 3. Írjunk ki néhány Pithagoraszi számhármast ! (2mn/mý-ný/mý+ný)
 4. Írassuk ki a számítógéppel egy pozitív természetes szám osztóit !
 5. Döntsük el egy pozitív egészről, hogy prím-e !
 6. Kérjünk be billentyűzetről egy háromjegyű egész számot !
 7. Keressük meg a háromjegyű Armstrong számokat ! (jegyek köbe a szám)
 8. Keressük meg a négyjegyű Armstrong számokat ! (negyedik hatványok)
 9. Írassuk ki 1000-ig a tökéletes számokat ! (osztóösszeg a szám)
 10. Írassuk ki egy darabig a Fibonacci-számokat !

  Képernyőkezeléssel kapcsolatos problémák

 11. Rajzoljunk a képernyő véletlenszerű helyeire egy-egy csillagot !
 12. Keretezzük be a képernyőt "kettős csillagkerettel" !
 13. Rajzoljunk átlókat a képernyőre csillagokból !
 14. Töröljük le a képernyőt (space karakterek kiírásával) !
 15. Töröljük le a képernyő bal felét (space karakterek kiírásával) !
 16. Töröljük le a képernyő jobb felét (space karakterek kiírásával) !
 17. Rajzoljunk a képernyőre "cseppkőfüggönyt" !
 18. Rajzoljunk a képernyőre egy "modern várost" !
 19. Rajzoljuk ki a gyök(x) függvény grafikonját csillagokból ! (scroll)
 20. Rajzoljuk ki az x*x függvény grafikonját csillagokból ! (scroll)
 21. Rajzoljuk ki a sin x függvény grafikonját csillagokból ! (scroll)

  Keményebb problémák

 22. Az 12...9 jelsort keverjük össze, majd rakjuk rendbe a következőképpen: a baloldaltól számítva lehet néhány karaktert fordítani !
 23. Váltsuk át a bekért és leellenőrzött hexa számot decimálisba !
 24. Dobassunk a számítógéppel öt különböző lottószámot !
 25. Kérjünk be és ellenőrizzünk le egy személyi számot ! (mod 11)
 26. Kérjünk be és adjunk össze két, max. 64 bites bináris számot !
 27. Írj dátum-ellenőrző programot az aktuális évszázadra ! (szökőév)
 28. Készítsünk monogram-készítő programot ! (ellenőrzés + kettős betűk)
 29. Írjunk kaleidoszkóp rajzoló programot !
 30. Írjunk számbarchoba programot !
 31. Írjunk számlétra programot !
 32. Írjunk "téglafal-törő" programot !
 33. Írjunk faltenisz programot !
 34. * Írjunk "erdőtűz-oltó" programot !
 35. * Írjunk egy mini szövegszerkesztő programot !