Tartalomjegyzék

Ugrás a lapon belül

A legtöbb külső link már nem létezik !!!

Feladatok, kész projektek

Általában az Imagine Logo-ról

Mese-mese

Hol volt, hol nem volt, élt az origó környékén, egy kb. 800x500 pixelnyi sík területen, egy ici-pici teknőc. Ez a táj oly sima, olyan finom fövennyel fedett, hogy a teknőcünk (rohanás !!! közben) leérő farkincája is nyomot hagy.

A mi tekink tud figyelni és láthatatlanná válni, tud mozogni, rajzolni, festeni, táncolni, alakot változtatni. Tud több hangszeren zenélni, sőt írni is tud. Képes a környezetét megváltoztatni, azon például lenyomatokat hagyni.

Tekink több nyelven (magyar, angol, szlovák, lengyel, stb.) ért meg dolgokat, sőt ő maga is beszél. Sokféleképpen kommunikálhatunk vele, a megértett dolgokat szorgosan és pontosan megcsinálja.

Természetesen teknőcünk nem egyedül éldegél, társainak is, neki is neve van. Az övé egyszerűen 't1. Egy haverja például a 't2 nevet viseli, de mindegyikük átkeresztelhető más névre is.

Nézzük mindezeket liba - (vagy teknőc?) - sorban.

A teknőc 'kezelése' történhet

Nagyon rövid help

Alapfogalmak

Mozgás

	Elmozdulás megadása - vonalzó használata
	Elfordulás megadása - szögmérő használata

Beállítások ...

	Koordináták beállítása - koordinátarendszer használata
	Irány beállítása - szögmérő használata
	Vonalvastagság beállítása - vonalzó használata
	Színek beállítása - alapszínek, kevert színek használata
	Teknőcalak beállítása - képsor könyvtár használata

Elemi parancsok

Környezet beállítása

    rejtikonsor / mutatikonsor
    teljesképernyő / maxméret / minméret / visszaállít
    rajzlapablak / írólapablak / osztottablak
    törölképernyő / betöltháttérkép fájl / törölháttérkép
    háttérszín! szín / keretszín! szín
  

Teknőc beállítása

poz! koordináták / haza / irány! szög tv! vastagság / tsz! szín / tlsz! szín tl / tf alak! fájl / alak! [definíció] / animáció! logérték elrejtteknőc / mutatteknőc

Mozgások (haladás, forgás)

e lépés / h lépés / j szög / b szög /

Több teknős

tekinév'parancs / figyelj [tekilista] / kér [tekilista] [parancslista]

Vegyes

pont / pontméret átmérő / kör átmérő / tölt / lenyomat véletlen / vsz fhatár

Hangok, zene

  hangsor lista

Megjegyzések

  szín (névvel):   'színnév
  szín (kóddal):   [Rkód Gkód Bkód]
  fájl:       '|könyvtár1\könyvtár2\fájlnév|
  koordináták:    [x y]

  felső határ:    0 <= véletlenszám < fhatár
  definíció:     teknősalak parancsai

  tetszőleges szám: tetsz
  minden teknős:   mindtek

Forróbillentyűk

F1 - help bekapcsolása
F2 - projekt mentése (másképpen)
F3 - projekt megnyitása
F4 - objektumlista be/kikapcsolása
F5 - rajzlapablak
F6 - osztott ablak

F7 - írólapablak beállítása
F8 - parancshelp be/kikapcsolása
F9 - parancslista bekapcsolása
F10 - gombsor be/kikapcsolása
F11 - demo program kiválasztása
F12 - futó program leállítása

Programozás

Alapfogalmak

Adatok

Változók

    globvál 'név érték - globális változó létrehozása
    lokvál 'név érték - lokális változó létrehozása  (adott eljárásban) 
    :név - hivatkozás a 'név' nevű változóra
    növel 'név - eggyel növeli a 'név' nevű változó értékét  (szám típusnál) 
    csökkent 'név - eggyel csökkenti a 'név' nevű változó értékét  (szám típusnál) 

Adatok ki-, bevitele

mutat :név - kiírja a 'név' nevű változó értékét kiír :név - kiírja a változó értékét, vagy listákat  (ki :x :y)  címke 'szöveg - kiírja a rajzlapra a szöveget  (a megadott betűtípussal)  betűtípus! [[típusnév][méret kövérség stílus átlátszóság alapvonal karkészlet]] olvasjel 'kar - egy karaktert olvas be a billentyűzetről olvasszó 'szó - egy szót olvas be a billentyűzetről  (Enter-ig)  olvaslista 'lista - egy listát olvas be a billentyűzetről  (Enter-ig) 

Vezérlési szerkezetek

ha feltétel [parancslista] hakülönben feltétel [parancslista] [parancslista] elágazás kifejezés [eset1 [parlista] eset2 [parlista] ... [parlista] ] ismétlés drb [parancslista]  (!a 'hányadik' tartalmazza a ciklusváltozót)  amíg feltétel [parancslista]  (!elöltesztelő ciklus)  ciklus változó [kezdő végső lépésköz] [parancslista]  (!hagyományos ciklus)  ciklusegyenként változó bármi [parancslista]  (!'végigmegy' a bármi elemein)  végtelenszer [parancslista]  (!végtelen ciklus)  minden idő [parancslista] stopmind várj idő váramíg [feltétel]

Eljárások

Eljárás létrehozása

    gépeléssel (eljárás eljárásnév parancs ... parancs vége)
    F4 lenyomásával menüből (Elem / Eljárás hozzáadása / stb.)
  

Paraméteres eljárások

eljárás :param eljárás :param1 :param2 stb.

Folyamatok

indít [utasításlista] örökké [utasításlista] minden idő [utasításlista] stopmind

Részletesebb help

Multimédia

  mondd mondat
  hangsor lista
  lejátszikfájl multimédia-fájl

Munkafüzet

PDF formátum

Imagine parancsszavak listája

Magyar nyelvű parancsok

Angol nyelvű parancsok

Comenius Logo és Imagine Logo alapszavak

PDF formátum

Logo Motion

HTML formátum

PDF formátum

Telepítés

Imagine Logo

Letöltés (legalul): http://logo.sulinet.hu/

Telepítés

 1. TEMP könyvtár létrehozása a C:\ -ben (ha nincs)
 2. IMAGINE könyvtár létrehozása a C:\'Program Files' -ben
 3. imaginelogo.zip fájl átmásolása a C:\TEMP -be
 4. az átmásolt fájl kicsomagolása (TEMP -be)
 5. INSTALL.EXE elindítása
 6. a telepítés lépésenkénti végrehajtása

Plugin

Letöltés (baloldalon): http://www.r-e-m.co.uk/logo

Letöltés (lap közepén): http://imagine.elte.hu/modules.php

Ez egy régi plugin, ajánlatos a fenti címről letölteni a frissebbet!

Szakirodalom

Turcsányiné Szabó Márta, Dietrich Senftleben:
    A Logo programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
Farkas Károly: Logo példatár, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1990
Mészáros Tamásné: Logo-világ, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
Turcsányiné Szabó Márta, Zsakó László: Comenius Logo gyakorlatok, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997
Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo teknőcgrafika, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000
Kőrösiné Mikis Márta, Mészáros Tamásné: Adatok és algoritmusok I., NTK 2000
Dancsó Tünde: Comenius Logo játék és animáció, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
Képzeld el! sorozat - Abax kiadó
Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: 
    Képzeld el! Imagine - teknőcgrafika, multimédia és játékok, ABAX Kiadó, 2007
Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: 
    Képzeld el! Imagine - algoritmusok, játékok, ABAX Kiadó, 2008