Tartalomjegyzék

Általában az Imagine Logo-ról

Mese-mese

Hol volt, hol nem volt, élt az origó környékén, egy kb. 800x500 pixelnyi sík területen, egy ici-pici teknőc. Ez a táj oly sima, olyan finom fövennyel fedett, hogy a teknőcünk (rohanás !!! közben) leérő farkincája is nyomot hagy.

A mi tekink tud figyelni és láthatatlanná válni, tud mozogni, rajzolni, festeni, táncolni, alakot változtatni. Tud több hangszeren zenélni, sőt írni is tud. Képes a környezetét megváltoztatni, azon például lenyomatokat hagyni.

Tekink több nyelven (magyar, angol, szlovák, lengyel, stb.) ért meg dolgokat, sőt ő maga is beszél. Sokféleképpen kommunikálhatunk vele, a megértett dolgokat szorgosan és pontosan megcsinálja.

Természetesen teknőcünk nem egyedül éldegél, társainak is, neki is neve van. Az övé egyszerűen 't1. Egy haverja például a 't2 nevet viseli, de mindegyikük átkeresztelhető más névre is.

Nézzük mindezeket liba - (vagy teknőc?) - sorban.

A teknőc 'kezelése' történhet

Nagyon rövid help

Alapfogalmak

Mozgás

	Elmozdulás megadása - vonalzó használata
	Elfordulás megadása - szögmérő használata

Beállítások ...

	Koordináták beállítása - koordinátarendszer használata
	Irány beállítása - szögmérő használata
	Vonalvastagság beállítása - vonalzó használata
	Színek beállítása - alapszínek, kevert színek használata
	Teknőcalak beállítása - képsor könyvtár használata

Elemi parancsok

Környezet beállítása

    rejtikonsor / mutatikonsor
    teljesképernyő / maxméret / minméret / visszaállít
    rajzlapablak / írólapablak / osztottablak
    törölképernyő / betöltháttérkép fájl / törölháttérkép
    háttérszín! szín / keretszín! szín
  

Teknőc beállítása

poz! koordináták / haza / irány! szög tv! vastagság / tsz! szín / tlsz! szín tl / tf alak! fájl / alak! [definíció] / animáció! logérték elrejtteknőc / mutatteknőc

Mozgások (haladás, forgás)

e lépés / h lépés / j szög / b szög /

Több teknős

tekinév'parancs / figyelj [tekilista] / kér [tekilista] [parancslista]

Vegyes

pont / pontméret átmérő / kör átmérő / tölt / lenyomat véletlen / vsz fhatár

Hangok, zene

  hangsor lista

Megjegyzések

  szín (névvel):   'színnév
  szín (kóddal):   [Rkód Gkód Bkód]
  fájl:       '|könyvtár1\könyvtár2\fájlnév|
  koordináták:    [x y]

  felső határ:    0 <= véletlenszám < fhatár
  definíció:     teknősalak parancsai

  tetszőleges szám: tetsz
  minden teknős:   mindtek

Forróbillentyűk

F1 - help bekapcsolása
F2 - projekt mentése (másképpen)
F3 - projekt megnyitása
F4 - objektumlista be/kikapcsolása
F5 - rajzlapablak
F6 - osztott ablak

F7 - írólapablak beállítása
F8 - parancshelp be/kikapcsolása
F9 - parancslista bekapcsolása
F10 - gombsor be/kikapcsolása
F11 - demo program kiválasztása
F12 - futó program leállítása

Programozás

Alapfogalmak

Adatok

Változók

    globvál 'név érték - globális változó létrehozása
    lokvál 'név érték - lokális változó létrehozása  (adott eljárásban) 
    :név - hivatkozás a 'név' nevű változóra
    növel 'név - eggyel növeli a 'név' nevű változó értékét  (szám típusnál) 
    csökkent 'név - eggyel csökkenti a 'név' nevű változó értékét  (szám típusnál) 

Adatok ki-, bevitele

mutat :név - kiírja a 'név' nevű változó értékét kiír :név - kiírja a változó értékét, vagy listákat  (ki :x :y)  címke 'szöveg - kiírja a rajzlapra a szöveget  (a megadott betűtípussal)  betűtípus! [[típusnév][méret kövérség stílus átlátszóság alapvonal karkészlet]] olvasjel 'kar - egy karaktert olvas be a billentyűzetről olvasszó 'szó - egy szót olvas be a billentyűzetről  (Enter-ig)  olvaslista 'lista - egy listát olvas be a billentyűzetről  (Enter-ig) 

Vezérlési szerkezetek

ha feltétel [parancslista] hakülönben feltétel [parancslista] [parancslista] elágazás kifejezés [eset1 [parlista] eset2 [parlista] ... [parlista] ] ismétlés drb [parancslista]  (!a 'hányadik' tartalmazza a ciklusváltozót)  amíg feltétel [parancslista]  (!elöltesztelő ciklus)  ciklus változó [kezdő végső lépésköz] [parancslista]  (!hagyományos ciklus)  ciklusegyenként változó bármi [parancslista]  (!'végigmegy' a bármi elemein)  végtelenszer [parancslista]  (!végtelen ciklus)  minden idő [parancslista] stopmind várj idő váramíg [feltétel]

Eljárások

Eljárás létrehozása

    gépeléssel (eljárás eljárásnév parancs ... parancs vége)
    F4 lenyomásával menüből (Elem / Eljárás hozzáadása / stb.)
  

Paraméteres eljárások

eljárás :param eljárás :param1 :param2 stb.

Folyamatok

indít [utasításlista] örökké [utasításlista] minden idő [utasításlista] stopmind

Részletesebb help

Multimédia

  mondd mondat
  hangsor lista
  lejátszikfájl multimédia-fájl

Munkafüzet

PDF formátum

HTM formátum

Imagine parancsszavak listája

Magyar nyelvű parancsok

Angol nyelvű parancsok

Telepítés

Imagine Logo

Letöltés (legalul): http://logo.sulinet.hu/

Telepítés

 1. TEMP könyvtár létrehozása a C:\ -ben (ha nincs)
 2. IMAGINE könyvtár létrehozása a C:\'Program Files' -ben
 3. imaginelogo.zip fájl átmásolása a C:\TEMP -be
 4. az átmásolt fájl kicsomagolása (TEMP -be)
 5. INSTALL.EXE elindítása
 6. a telepítés lépésenkénti végrehajtása

Plugin

Letöltés (baloldalon): http://www.r-e-m.co.uk/logo

Letöltés (lap közepén): http://imagine.elte.hu/modules.php

Ez egy régi plugin, ajánlatos a fenti címről letölteni a frissebbet!

Szakirodalom

Turcsányiné Szabó Márta, Dietrich Senftleben:
    A Logo programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
Farkas Károly: Logo példatár, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1990
Mészáros Tamásné: Logo-világ, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
Turcsányiné Szabó Márta, Zsakó László: Comenius Logo gyakorlatok, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997
Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo teknőcgrafika, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000
Kőrösiné Mikis Márta, Mészáros Tamásné: Adatok és algoritmusok I., NTK 2000
Dancsó Tünde: Comenius Logo játék és animáció, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
Képzeld el! sorozat - Abax kiadó
Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: 
    Képzeld el! Imagine - teknőcgrafika, multimédia és játékok, ABAX Kiadó, 2007
Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: 
    Képzeld el! Imagine - algoritmusok, játékok, ABAX Kiadó, 2008