II. Tósokberéndi Vigasságok

Vetélkedő Tósokberéndről 1

Vissza a kezdőoldalra!

 1.Kinek az uralkodása alatt szerepelt először az összeírt települések között Tósokkal és Berénddel azonosítható település?

Mátyás király B
IV. Károly D
II. András T

 2.Tósok nevének az eredete mire utal a nyelvészek szerint?

a tavak sokaságára B
az emberek sokaságára D
a tócsák sokaságára T

 3.Beréndre melyik uralkodói-ház királysága alatt telepítették be a svábokat?

Habsburg B
Árpád D
Jagelló T

 4.1950. szeptember 6-án mely községek egyesültek?

Tósok és Berénd B
Tósokberénd és Ajka D
Tósok és Tósokberénd T

 5.A megadott nevekből kik képezték a lelkészek csoportját Berénden?

Dr. Hümpfner Tibor, Szalay Flórián, Szabados István B
Hannig András, Zalka István, Horváth István D
Kirchner János, Geiger Márton, Czeiner Gyula T

 6.Hol voltak kovácsműhelyek a következő helyek közül?

Jáger háznál a mai Dísz téren és Badics János házánál a községi kút mögött B
A papucsüzem utcafrontján és a Hefler malomnál D
A Kundermann Lajos házánál és az Aporfi malomnál T

 7.Hova tervezték először a világ első Kripton gyárát?

Tósoki Nyíresbe B
Lázi dűlőbe D
Csinger völgybe T

 8.Többször változtak az utcanevek a falunkban. A felsorolt utcák között van egy olyan, amelyik helytelenül lett párosítva. Melyik az?

Dózsa György u. mai neve: Juhar sor B
Vöröshadsereg u mai neve: Szent István u. D
Kossuth u. mai neve: Dobó K. u. T

 9.Kundermann Ferencné Hannig Bözsi néni milyen rokoni kapcsolatban áll Hannig András római katolikus kántortanítóval?

dédunokája B
unokája D
semmilyen T

10.A jelenlegi posta épületét milyen célra építették?

Szükséglakásnak az óvodai alkalmazottaknak. B
Tósoki Polgári Olvasókörnek D
Óvodának T

11.A Róth-házban a felsorolt szolgáltatások közül mi nem volt?

vegyesbolt B
fodrászat D
szabóság T

12.Kik voltak cipészek a következő mesteremberek közül?

Vezér Flórián, Bakonyi Péter B
Fejes Pál, Szurics Kálmán D
Gáspár Lajos, Baracska Kálmán T

13.1936-ban megnyílt, később leégett Hangya bolt hol állt?

a Róth-ház épületében B
a református iskola helyén D
a Kundermann Jenő házában T

14.Hol nem volt búcsúi forgatag a következő helyek közül?

pap udvar, katolikus templom környéke B
református templom környéke, régi buszforduló D
Csapás, cigány gödör T
   

Összeállította: Tósokberéndért Egyesület (2011.11.19.)

Forrás:
Tilhof Endre: Tósok hét évszázada,
Tilhof Endre: TósokBerénd és temploma

Vissza a quizekhez Vissza a kezdőoldalra