Tósok hét évszázada

Tósok története 2.


 1. Illő ceremóniával lerakják az új református templom fundamentumkövét, és ezzel elkezdődik az építkezés. December 13-án már tető alatt áll. A torony még nincs kész, de egy év múlva december 11-én már ezt jegyzi fel az esperesi vizitáció: "A szép és igen nagy ékességgel tündöklő újj templom tágas, a székek még nem készek." Tervezője ismeretlen, a tervrajzok sem maradtak fenn.

  Melyik év a református templom alapkőletételének éve ?
  1830
  1833
  1848
 2. A viszonylag nagy Alsó- vagy Metsző malmot 1870-ben a tihanyi apátság létesítette a Torna patakon. Korabeli végzőképessége 6-8 q volt csupán. Két részből áll. Egy lisztelő-daráló és a fűrészmalom voltak részei. A fűrészmalom 1926-ig a malom leégéséig üzemelt. A favázas malomépületben a vízienergiát toló-vonó mozgássá alakította át egy szerkezet. Ez volt az utolsó fűrészmalom Ajka környékén. A leégés után a malmot újjáépítik. A vízifűrészműt már nem. Vizierő hajtja turbina berendezéssel, napi teljesítménye ekkor 16 q. A második világháború után 1947-ben villamosítják és korszerűbb tisztítóberendezést kap. 1951-ben az állam igénybeveszi. 1957 februárjában végérvényesen leáll.

  Mi a malom harmadik (a tulajdonossal kapcsolatos) neve ?
  Aporfi malom
  Angelmayer malom
  Hefler malom
 3. Egy kis ízelítő nagyszüleink, dédszüleink szókincséből, tájjellegű szavaiból:
  ártány - herélt sertés, burító - fenék nélküli kosár, cserény - levágott disznó mosására használt rácsos asztal, fakutya - csizma lehúzó vagy jégen szögesbottal lökött (szánkószerű) ülő alkalmatosság, gádor - nyitott tornác, kráfli - hájas tészta, melence - fából kivájt tál, petrence - kisebb szénarakás, prósza - kukoricalisztből sütött lepény.

  A kép és fogalompárokat nagyjából összekevertük. Melyik pár(ok) maradt(ak) mégis helyesen ?
  szecskavágó
  totike
  zséter
  gádor
 4. Az első kapavágás dátuma 1936. júl. 27. Október 5-én kész a szép, modern református iskola iskola, amelynek építéséhez 4000 pengő államsegélyt is kapott az egyházközség. Az iskolaépület egy 6,5x9 m-es fapadlójú, négy ablakos teremből, egy 3x3 m-es előtérből és egy széles 1,8x3 m-es, könnyen járható padlásfeljáróból áll. A tanterem padlása egyúttal az egyház takarékmagtára, ezért a födémet nagy teherbírásúvá építették. A tervek szerint az iskola - a tanítási időn kívül - a református egyházi egyesületek, a presbitérium, az énekkar, a Nőszövetség, a vasárnapi iskola... összejöveteleinek is helyet ad.

  Az ünnepélyes felavatáson és díszközgyűlésen sokan résztvesznek. A felsoroltak közt ki a "kakukktojás" ?
  Varga Kálmán ajkai-tósoki református lelkész
  Ajkai Nirnsee Pál országgyűlési képviselő
  dr. Jókay-Ihász Miklós lőrintei földbirtokos
  Jókai Mór író
  Novák Rezső ajkai evangélikus lelkész
 5. 1945 februárjában a járási főszolgabíró utasítja Mátyás Károly tósoki levente szakaszparancsnokot, hogy az összeírt 33 leventét készítsék fel a Német Birodalomba való áttelepítésre. Hosszas halogatás után március 20-án elindulnak nyugat felé, de gyalog. Az alábbi mondatok közül a legtöbb részben igaz, egy pedig teljesen igaz.

  Melyik ez az egy ?
  Az beréndiekkel együtt 69 leventéből, négy felnőttből és két lovaskocsiból áll a "karaván". Hannig András kántortanító, leventeparancsnok vezetésével vágnak neki az ismeretlennek.
  Az éjszakákat Somlójenő, Veszprémpinkóc, Kissomlyó, Csipkerek, Celldömölk, Rum községekben töltik. Itt éri őket utol a font, a szovjet hadsereg.
  A leventék rövid igazoltatás után indulnak hazafelé. A hazafelé út sokkal gyorsabb és "rövidebb". A harmadik nap érnek a tósoki Nyíresig, ahonnan "kémeket" küldenek a faluba; haza jöhetnek-e?
 6. Amíg egy falu egy-két utcából áll, elegendő a házszámozás (és esetleg a népi elnevezés: Gyöp, disznólegelő, ...). 1948-ban, már Berénddel összhangban, elnevezik a meglévő utcákat.

  Melyik névpár(ok) helyes(ek) ? (Elöl áll a mai utcanév, mögötte a régi.)
  Erkel Ferenc u. - Vörös Hadsereg u.
  Bajcsy Zsilinszky Endre u. - Rákóczi Ferenc u.
  Damjanich János u. - Damjanich János u.
  Váci Mihály u. - Kossuth Lajos u.
  Vasvári Pál u. - Ady Endre u.
   

Forrás:
Tilhof Endre: Tósok hét évszázada

Összeállította: burcsi (2011.07.24.)

Vissza a quizekhez       Vissza a kezdőoldalra!