HTML5 tagek listája

Tag Leírás Verzió  Attribútumok
<!-- --> komment 4 / 5 nincs
<!DOCTYPE> dokumentum típus 4 / 5 nincs
<a> hivatkozás 4 / 5 href | hreflang | media | rel | target | type
<abbr> rövidítés 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<acronym> mozaikszó 4 -
<address> cím 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<applet> beágyazott elem 4 -
<area> kép térképen belüli tartalom 4 / 5 alt | coords | href | hreflang | media | rel | shape | target | type
<article> cikk 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<aside> mellékes tartalom 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<audio> hang tartalom 5 autoplay | controls | loop | preload | src
<b> félkövér szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<base> kiindulási URL 4 / 5 href | target
<basefont> alapértelmezett szövegformázás 4 -
<bdo> szövegirány 4 / 5 dir
<big> nagy szövegméret 4 -
<blocquote> hosszú idézet 4 / 5 cite
<body> body 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<br> sortörés 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<button> nyomógomb 4 / 5 autofocus | disabled | form | formaction | formenctype | formmethod | formnovalidate | formtarget | name | type | value
<canvas> rajzterület(vászon) 5 height | width
<caption> táblázat felirat 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<center> középre igazítás 4 -
<cite> idézet 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<code> forráskód szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<col> táblázat oszlop 4 / 5 span
<colgroup> csoportos táblázat oszlop 4 / 5 span
<command> parancsgomb 5 checked | default | disabled | icon | label | radiogroup | type
<datalist> lenyílólista 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<dd> leírás 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<del> törölt szöveg 4 / 5 cite | datetime
<details> elem leírása 5 open
<dir> könyvtárlista 4 -
<dfn> kifejezés meghatározás 4 / 5 title
<div> doboz 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<dl> meghatározás lista 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<dt> kifejezés meghatározás 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<em> kiemelt szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<embed> beágyazott elem 5 height | src | type | width
<fieldset> formpanel 4 / 5 disabled | form | name
<figcaption> ábra felirat 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<figure> ábra 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<font> szövegformázás 4 -
<footer> lábléc 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<form> űrlap 4 / 5 accept-charset | action | autocomplete | enctype | method | name | novalidate | target
<frame> keret 4 -
<frameset> keretes oldalszerkezet 4 -
<h1>..<h6> címsor 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<head> dokumentumfej 4 / 5 none
<header> fejléc 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<hgroup> címsorcsoportosító 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<hr> elválasztóvonal 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<html> html dokumentum 4 / 5 manifest | xmlns
<i> dőlt betű 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<iframe> beágyazott ablak 4 / 5 src | name | sandbox | seamless | srcdoc | width | height
<img> kép 4 / 5 alt | src | height | ismap | usemap | width
<input> beviteli mező 4 / 5 accept | alt | autocomplete | autofocus | checked | disabled | form | formaction | formenctype | formmethod | formnovalidate | formtarget | height | list | max | maxlength | min | multiple | name | pattern | placeholder | readonly | required | size | src | step | type | value | width
<ins> beillesztett szöveg 4 / 5 cite | datetime
<kbd> billentyűzet szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<keygen> generált kulcspár 5 autofocus | challenge | disabled | form | keytype | name
<label> űrlapcímke 4 / 5 for
<legend> űrlappanel felirat 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<li> listaelem 4 / 5 value
<link> forráshivatkozás 4 / 5 href | rel | media | hreflang | type | sizes
<map> kép térkép 4 / 5 name
<mark> kiemelt szöveg 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<menu> menülista 4 / 5 label | type
<meta> meta információ 4 / 5 charset | content | http-equiv | name
<meter> tartományon belüli érték 5 high | low | max | min | optimum | value
<nav> navigációs linkek 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<noframes> nem engedélyezett keretek esetére tartalom 4 -
<noscript> nem engedélyezett script lefutás esetére tartalom 4 / 5 none
<object> beágyazott objektum 4 / 5 data | form | height | name | type | usemap | width
<ol> sorszámozott lista 4 / 5 start | reversed
<optgroup> lenyílólistaelemek csoportosítása 4 / 5 disabled | label
<option> lenyílólistaelem 4 / 5 disabled | label | selected | value
<output> kimenet 5 for | form | name
<p> bekezdés 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<param> paraméter vagy változó 4 / 5 name | value
<pre> előformázott szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<progress> munkamenetből hátralevő idő 5 max | value
<q> rövid idézet 4 / 5 cite
<rp> nem engedélyezett ruby esetére tartalom 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<rt> kiejtés 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<ruby> helyes kiejtés 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<s> elavult szöveg 4 -
<samp> minta programkimenet 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<script> kliens-oldali script 4 / 5 async | type | defer | src | charset
<section> szakasz 5 cite
<select> lenyíló lista 4 / 5 autofocus | disabled | form | multiple | name | size
<small> apróbetűs szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<source> médiaforrás 5 media | src | type
<span> inline stíluselem 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<strike> áthúzott szöveg 4 -
<strong> hangsúlyos szöveg 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<style> stílus 4 / 5 media | type | scoped
<sub> alsóindex 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<summary> details fejléc 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<sup> felsőindex 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<table> táblázat 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<tbody> táblázat törzs 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<td> táblázat cella 4 / 5 colspan | rowspan | headers
<textarea> bevitelimező 4 / 5 autofocus | cols | disabled | form | name | readonly | required | rows | maxlength | placeholder | wrap
<tfoot> táblázat lábléc 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<th> táblázat fejléccella 4 / 5 colspan | rowspan | headers | scope
<thead> táblázat fejléc 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<time> idő/dátum 5 datetime |pubdate
<title> dokumentumcím 4 / 5 none
<tr> tárblázat sor 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<tt> inline fix széles szöveg 4 -
<u> aláhúzott szöveg 4 -
<ul> számozatlan lista 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<var> változó 4 / 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<video> videoklip 5 audio | autoplay | controls | height | loop | src | width | poster | width
<wbr> lehetséges sortörés 5 accesskey | class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title
<xmp> előformázott szöveg 4 -