Matematika feladatok I.

Vigyázat, több igaz is lehet, sőt lehet, hogy egy sem igaz! 1. Hány olyan -2006-nál nagyobb és 2006-nál kisebb egész szám van, amely nem egyenlő az abszolút értékével?
  1. 2003
  2. 2004
  3. 2005
  4. 2006

 2. Mi az emeletes tört helyes értéke?          
  1. 4/3
  2. 3/4
  3. 1,33
  4. 0,75

 3. Mi a legkisebb közös többszöröse a 100 illetve 32 számoknak? (Matematikai jelöléssel: [100,32]=?)
  1. 800
  2. 25 . 52
  3. 3200
  4. 4

 4. Melyik szám a legnagyobb?
  1. (-3)2
  2. (23)2
  3. 2(32)
  4. 30

 5. Melyik a normál alakja idei évszámunknak (a feladatok 2006-ban készültek)?
  1. 2006
  2. 2,006 . 102
  3. 2,006 . 103
  4. 200,6 . 10

 6. Melyik szám a legnagyobb?
  1. 111010 2
  2. 322 4
  3. 010 10
  4. 2A 16

 7. Melyik oszthatóság igaz? (A 12 | 3 jelölés azt jelenti, hogy 12 osztható 3-mal.)
  1. 111010 | 2
  2. 12345 | 3
  3. 102075 | 25
  4. 70001 | 7

 8. Melyik művelet eredménye hamis? (A '/' jel a vízszintes törtvonalat helyettesíti.)
  1. 12 / 7 : 4 = 3 / 7
  2. 12 / 7 : 7 = 12
  3. 7 : 12 / 7 = 12
  4. 7 : 12 / 7 = 49 / 12Matematika feladatok II.

Vigyázat, több igaz is lehet, sőt lehet, hogy egy sem igaz! 1. Mi a művelet helyes értéke (a "/" jel a vízszintes törtvonalat helyettesíti) ?       2/3 : 4 + 12/5 : 4 - 4 : 2/3 + 4 : 12/5 =
  1. -53/30
  2. -147/30
  3. -53/12
  4. 147/30

 2. Melyik szám van normál alakban felírva?
  1. 20,06 . 102
  2. 2,006 . 102
  3. 2,006 . 100
  4. 200,6 . 10

 3. Melyik szám egyenlő 72-vel?
  1. 1001000 2
  2. 23 . 32
  3. 1020 4
  4. 48 16

 4. Mi a legkisebb közös többszöröse a 125 illetve 20 számoknak? / Matematikai jelöléssel: [125,20]=? /
  1. 500
  2. 2500
  3. 22 . 53
  4. 5

 5. Mi a legnagyobb közös osztója a 125 illetve 20 számoknak? / Matematikai jelöléssel: (125,20)=? /
  1. 500
  2. 2500
  3. 22 . 53
  4. 5

 6. Melyik reláció ( > = < ) igaz?
  1. (-10)4 > 0
  2. egy szabályos hatszög átlóinak száma < egy háromszög nevezetes vonalainak együttes száma
  3. 10(32) > (103)2
  4. 20060 = 0

 7. Melyik állítás igaz?
  1. Van olyan kétjegyű prímszám, amelyik megfordítva (jegyeit felcserélve) is prím.
  2. Legalább 3 ilyen prím van.
  3. Nincs páros prímszám.
  4. Két prímszám összege nem lehet prím.

 8. Mekkorák egy szabályos ötszög szögei?
  1. 900
  2. 1000
  3. 1080
  4. 1200