Falusi tárgyak, eszközök

Foglalkozások, mesterségek

 • gazdálkodó
 • kőműves
 • ács
 • asztalos
 • molnár
 • pék
 • takács
 • kereskedő

Tevékenységek

 • növénytermelés
 • szántás, vetés
 • aratás, cséplés
 • kukorica-, tollfosztás
 • terménytárolás
 • kaszálás, kapálás
 • szőlőművelés, szüretelés
 • állattartás
 • disznó, szarvasmarha, ló
 • kecske, juh
 • tyúk, liba, kacsa
 • istálló, ólak
 • barimfivágás, disznóölés
 • háztartás
 • családi események
 • fűtés, favágás
 • sütés, főzés
 • ételtárolás, tartósítás
 • mosás, vasalás
 • kenyérsütés
 • fonás, szövés, varrás

Nagyobb eszközök

 • szekér
 • kocsi
 • hintó
 • vetőgép
 • szecskavágó
 • borona
 • eke

Kéziszerszámok

 • kapák (kerti,irtó,...
 • kaszák
 • gereblyék
 • villák (fa,vas,gombos,talajlazító,
 • fejszék
 • lapátok
 • kalapácsok
 • fogók
 • fúrók