Mozgástan (kinematika)

Fogalmak

Alapfogalmak

 • mozgás (relativitás)
 • pálya
 • anyagi pont, merev test
 • vonatkoztatási pont, vonatkoztatási rendszer, kooordinátarendszer

Mérés, mennyiségek

 • mérés, mértékegységek
 • mennyiség = mérőszám x mértékegység
 • SI rendszer
  • alapmennyiségek (s, m, t, ... – m, kg, s, ...)
  • származtatott mennyiségek (v, a, ω,... – m/s, m/s2, 1/s,...)
 • mennyiség iránya
  • skalár mennyiségek (t, m)
  • vektor mennyiségek (r-elmozdulás, v, a)
 • helyvektor, eredő vektor
 • idő (t), út-elmozdulás (s, r), sebesség-átlagsebesség-pillanatnyi sebesség (v), gyorsulás-pillanatnyi gyorsulás (a)
 • periódusidő (T), frekvencia-körfrekvencia (f, ω), szögelfordulás (φ), szögsebesség (ω), szöggyorsulás (β)

Grafikonok, grafikon alatti terület

 • út-idő grafikon (s-t)
 • sebesség-idő grafikon (v-t)
 • gyorsulás-idő grafikon (a-t)
       

Mozgások osztályozása

Egyenes vonalú mozgások

 • egyenesvonalú egyenletes mozgás
 • egyenesvonalú változó mozgás
  (egyenesvonalú egyenletesen változó mozgás; szabadesés, függőleges hajítás; egyszerű rezgőmozgás)

Görbe vonalú mozgások

 • egyenletes körmozgás (periodikus is!)
 • változó körmozgás
 • vízszintes hajítás, ferde hajítás

Fontosabb törvények, képletek

Mozgások függetlensége

Egy test egyidejűleg végzett különféle mozgásai nem befolyásolják
egymást, egymástól függetlenül játszódnak le.

Egyenletes mozgás

 • a test egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tesz meg (bármilyen kicsik is az időközök)
 • v = s/t
 • a sebesség vektormennyiség, iránya a test mozgási iránya, a pálya érintője mentén

Változó mozgás

 • vátl = sössz / tössz
 • vpill = ∇s / ∇t (a háromszög/delta helyett - ∇)
 • apill = ∇v / ∇t

Egyenletesen változó mozgás

 • a sebességváltozás egyenesen arányos az eltelt idővel (gyorsulás állandó)
 • a = ∇v / ∇t = v/t
 • v = v0 + at (ha v0=0, akkor v = at)
 • s = v0t + a/2 t2 (ha v0=0, akkor s = a/2 t2)

Szabadesés

 • a = g
 • v = gt
 • s = g/2 t2

Függőleges hajítás

 • a = ±g (lefelé a = +g, felfelé a = -g)
 • v = v0 + gt
 • s = v0t + g/2 t2

Vízszintes hajítás

 • a = g
 • vx = v0; vy = gt
 • sx = v0t; sy = g/2 t2

Egyenletes körmozgás

 • f = 1/T, ω = 2πf = 2π/T
 • v = s/t = 2rπ/T
 • a = v2/r
 • ω = φ/t = 2π/T

Feladat